Belangenvereniging Den Dolder


9 december 2017

Burgemeester Zeist vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid om onderzoek

Richard Van Oeffel 16:09

Bericht van onze burgemeester:

Uit de gesprekken met de samenleving in Den Dolder en omliggende kernen, komen sterke gevoelens van onrust, onveiligheid en onzekerheid naar voren. Dit heeft tot een aantal maatregelen geleid, waarover wij met regelmaat met elkaar spreken.

Iedere dag word ik, als burgemeester, geïnformeerd over de stand van zaken. Wekelijks wordt besproken of, en in welke mate de maatregelen voldoen en of meer nodig is. Deze maatregelen zien ook toe op het terugdringen en voorkomen van drugs- en drankgebruik, drugshandel en overlast in en rondom het terrein en in het dorp.

Eind oktober hebben we besloten om de extra maatregelen te verlengen tot 15 januari 2018. Zonodig besluiten we, afhankelijk van de situatie ter plekke, medio december de maatregelen nog eens met drie maanden te verlengen.

 

Graag informeer ik u ook over het volgende.

Ik heb de Onderzoeksraad voor Veiligheid op basis van artikel 43 van de Wet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid een verzoek gedaan om een onderzoek  te starten naar de veiligheid in Den Dolder en omgeving, in relatie tot de instellingen.

Dit heb ik gedaan naar aanleiding van de onrust die is ontstaan in de samenleving in Den Dolder en omgeving, als gevolg van de gebeurtenissen rond de vermissing en dood van Anne Faber.

Persbericht Burgemeester Zeist vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid om onder

5 december 2017

De BDD Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018

Richard Van Oeffel 11:25

Op 6 januari houden wij onze Nieuwjaarsreceptie in de Kameel van 17:00 tot 19:00. De wijkwethouder zal ook van de parij zijn. Het lijkt ons een goed moment om terug te kijken op afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de nieuwe ontwikkelingen in ons Dorp. Er is muziek, drinken en een hapje. U bent allen van harte uitgenodigd, ook als u nog geen lid bent van onze vereniging. Samen met u zal het een gezellig begin van het nieuwe jaar worden.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie BDD 6-1-2018

Dolders Nieuws 6 december 2017 Voorlopige conclusie inspecties, status PGB en tunneltje

Richard Van Oeffel 09:51

Dolders Nieuws in de StadsPers van 6 december 2017. In deze uitgave de vooorlopige conclusies van de inspecties met betrekking tot Aventurijn. Verder de status van de Plan BegeleidingsGroep (PGB) inzake de ontwikkeling van Den Dolder Noord Oost (DDNO) en de oplevering van de Tolhuistunnel op 6 december. Bij de oplevering zijn een aantal kleine punten geconstateerd en de aannemer is deze punten nu aan het oplossen. De officiele opening zal in januari zijn.

Drukproef-Belangenvereniging-Den-Dolder-week-49-2017

1 december 2017

Brief naar aanleiding van Inspectieonderzoek FPA Roosenburg / Aventurijn

Richard Van Oeffel 14:20

In deze brief staat aanbevelingen en conclusies van het eerste onderzoek bij Aventurijn (FPA Roosenburg) na aanleiding van de dood van Anne Faber.

Dit is het eerste deel van het onderzoek dat werd uitgevoerd door de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het resultaat van dit eerste onderzoek is dat Aventurijn patiënten met zwaardere problematiek tijdelijk niet opneemt. Wat dit voor de toekomst betekent zal afhankelijk zijn van het resultaat van het vervolg onderzoek.

20171127 Brief aan Aventurijn – FPA Roosenburg

Het vervolg onderzoek zal zich richten op de procedures die gehanteerd zijn tijdens het verblijf van Michael P.

(wordt vervolgd)

28 november 2017

Dolders Nieuws 22 november 2017 antwoorden van Atrecht/Aventurijn en de gemeente

Richard Van Oeffel 12:28

Dolders Nieuws in de Stadspers van 22 november 2017
In deze editie staan de antwoorden op de vragen die gesteld zijn aan Atlrecht/Aventurijn. Dit betreft een korte en leesbare versie van de antwoorden die we eerder hebben gekregen. Ook de antwoorden die we hebben ontvangen van de gemeente hebben we hierbij opgenomen.

Drukproef Belangenvereniging Den Dolder week 47 2017

Mocht u verder nog vragen hebben, laat het ons dan weten via de onderstaande formulier.

 

11 november 2017

Antwoorden op de vragen door BDD gesteld aan Altrecht

Richard Van Oeffel 14:10

BDD heeft van Altrecht antwoorden ontvangen op de door ons gestelde vragen.

BDD over deze vragen nog verder in gesprek met Altrecht. Wij horen natuurlijk ook graag van u als u n.a.v. deze brief op- en aanmerkingen heeft die wij dan eventueel in het overleg kunnen meenemen.

Beantw_vragen_BDD_ door Altrecht_8nov2017

 

Uw opmerking

 

8 november 2017

Dolders Nieuws 8 november 2017 n.a.v. Anne Faber

Richard Van Oeffel 20:00
Dolders Nieuws in de StadsPers van woensdag 8 november 2017.
Dit is een vervolg op de publicaties van twee weken eerder in het kader van de verontrustende en aangrijpende ontwikkelingen van de afgelopen weken rondom de moord op Anne Faber.
Zoals u ziet hebben wij hierin  de volledige tekst opgenomen van onze brief aan het bestuur van Altrecht  met daarin de vele vragen die vanuit de Dolderse bevolking via de Belangenvereniging zijn gekanaliseerd en samengevat.
Deze brief dd 30 oktober 2017 werd  in cc gezonden aan het de bestuurder van Aventurijn en het College van B&W.
Mevr.Vernimmen, bestuurder van Altrecht,  bevestigde ontvangst en berichtte ons  er mee aan de slag te zullen gaan.
Verder vermelden wij dat wij van onze eerder gepubliceerde brief dd 12 oktober jl. aan B&W  zelfs geen ontvangstbevestiging hebben mogen ontvangen.
Deze brief stond op de raadsvergadering van 7 november op de agenda als ingezonden brief.
Def. drukproef Belangenvereniging Den Dolder 45 2017

Dolders Nieuws 25 oktober 2017 n.a.v. Anne Faber

Richard Van Oeffel 19:50
Dolders Nieuws in de StadsPers van 25 oktober 2017 . Gezien de aangrijpende ontwikkelingen met betrekking tot Anne Faber deze keer twee pagina’s die in alle edities van de StadsPers in de Gemeente Zeist en de gemeente Bilthoven verschenen is.
In deze uitgave is vanzelfsprekend de brief van onze Belangenvereniging aan B&W en de raad van de gemeente Zeist opgenomen.
Drukproef-Belangenvereniging-Den-Dolder-week-43-2017 P1
Drukproef-Belangenvereniging-Den-Dolder-week-43-2017 P2

13 oktober 2017

Brandbrief aan B&W Zeist naar aanleiding van dood Anne Faber

Richard Van Oeffel 21:39

Het niet te bevatten nieuws dat het lichaam van Anne Faber gevonden is raakt ons allemaal diep. De Belangenvereniging leeft intens mee met de familie en vrienden van Anne.

Naast het verwerken van het verdriet en het beseffen dat dit echt gebeurd is, wil de Belangenvereniging ook heel goed begrijpen hoe de dader zich zomaar in alle vrijheid op de WA hoeve en de wijde omgeving begeven kon. De Belangenvereniging wil ook inzicht krijgen in de werkwijze van Altrecht en de rol van de gemeente Zeist in het waarborgen van veiligheid. Ook eist BDD een onafhankelijk onderzoek (dit is ondertussen aangekondigd). BDD spreekt ook de hoop uit dat de forensische psychiatrie kliniek gesloten wordt als onderdeel van het  al reeds geplande vertrek van de andere Altrecht klinieken.

2017.10.12 Brief aan de gemeente Zeist inzake moord op Anne Faber.

 

Hierbij het verslag van woensdag 11 oktober met Burgemeester Jansen, Aventurijn/Altrecht en een aantal personen uit Den Dolder.

2017.10.11 verslag huiskamergesprek met Den Dolder (Anne Faber)

 

11 september 2017

ALV 2017

Erik van Leeuwen 21:05

BESTUURSVERSLAG BDD over het jaar 2016

BDD ALV 28 sept 2017 presentatie finaal

ALV 2017