Belangenvereniging Den Dolder


16 september 2018

Informatieavond komst goudkluis naar Den Dolder/Huis ter Heide 24 september

Katina 16:56

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat haar bankbiljettenbedrijf en goudkluis
vanuit Amsterdam verplaatsen naar het defensieterrein Camp New Amsterdam
(CNA) in Zeist. Hier wordt vanaf 2019 het DNB Cashcentrum gebouwd.
DNB nodigt belangstellenden van harte uit om een tweede informatieavond bij
te wonen over de komst van het DNB Cashcentrum naar CNA. De bijeenkomst
vindt plaats op maandagavond 24 september 2018 in het gemeentehuis Zeist,
zaal Hoofdkwartier, Het Rond 1 in Zeist. Tussen 19:30 en 21:00 uur bent u van
harte welkom.

LR_115420_Flyer_A5_Inloopavond_V3

10 september 2018

Maaltijd van Zeist komt naar Den Dolder

Katina 13:16

Op 2 Oktober komen gemeenteraadsleden naar Den Dolder om met de bevolking te overleggen over de plannen voor de komende jaren.
Dit is uw kans om met raadsleden te praten over uw wensen.
De Kameel, 19.30 uur.
De BDD heeft deze bijeenkomt georganiseerd in het kader van de Maaltijd van Zeist.

Wat is de Maaltijd van Zeist?
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heeft het nieuwe college van de gemeente Zeist een coalitie-akkoord op alleen hoofdlijnen besloten. Aan de inwoners van de gemeente wordt gevraagd om aanvullingen en suggesties te geven op de voorstellen en ambities uit het coalitie-akkoord.

Het is de bedoeling dat het betrekken van de burgers bij de gemeentepolitiek hiermee naar een actiever plan wordt gebracht. Het zogenaamde ‘inwonersakkoord’ moet tot stand komen dmv één week lang interactie tussen de inwoners, de gemeenteraadsleden en ambtenaren, onder de noemer ‘De Maaltijd van Zeist’. Op deze informele manier wil de gemeente met de inwoners in gesprek en samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, waaronder zorg, toekomstbestendig wonen, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid, etc. Politiek mét bewoners, in direct contact, in plaats van óver bewoners.

De intentie lijkt ons positief. Deze werkwijze moet leiden tot meer ‘democratische manieren’. Als Belangenvereniging maken wij graag gebruik van deze gelegenheid om ons sterk te maken voor het dorp. Wij maken ons immers al jaren sterk voor het laten doorklinken van de meningen en ideeën van u als inwoner uit Den Dolder in Zeist.

In de week van 1 tot 6 oktober 2018 wordt de eerste ‘Maaltijd van Zeist’  georganiseerd. Er komen groepjes raadsleden van Zeist naar ons dorp om met de bevolking te praten over de onderwerpen die de bewoners van Den Dolder belangrijk vinden. De BDD zal in ieder geval de thema’s wonen, veiligheid en mobiliteit (verkeer) aankaarten.

De BDD heeft deze bijeenkomst in de Kameel georganiseerd op 2 oktober om half 8.
Maar wellicht sluiten raadsleden ook aan bij andere verenigingen.

Maaltijd van Zeist Flyer_

 

 

Moestuin Eigen Oogst

Katina 13:04

Moestuin Eigen oogst is kadastraal onderdeel van Altrecht.

Spannende tijden voor de Moestuin, aangezien Altrecht alles tegelijk aan een projectontwikkelaar wil verkopen.

Uit pagina 19 van de gebiedsvisie blijkt dat de Moestuin Eigen Oogst cultuur historisch waardevol gebied moet blijven.

De BDD volgt de ontwikkelingen met interesse.

gebiedsvisie WA terein pag 19

7 september 2018

Dolders nieuws eind augustus 2018

Katina 22:37

Dolders nieuws eind augustus 2018

1 september BDD aanwezig op verenigingenmarkt

Katina 22:29

De BDD was aanwezig op de door verenigingenmarkt die door de vereniging den Dolder voor Elkaar is georganiseerd.

flyer bdd 1 september

Onderhoud Dolderseweg

Katina 22:02

De gemeente heeft plannen voor het onderhoud van de Dolderseweg.
Zie tekening. De BDD volgt de plannen nauwlettend

onderhoud dolderseweg

Inspectierapport Fivoor

Katina 18:18

Op 4 juli 2018 verscheen een tussenrapport van de inspectie Justitie en Veiligheid over de FPA Den Dolder.
Leest u zelf maar. Er is verbetering, maar er is nog een lange weg te gaan.
Een bezwaar van de BDD is,  dat het voornamelijk over interne veiligheid  gaat, en onvoldoende over de veiligheid voor de omgeving.

inspectierapport juli 2018

Jongeren Opvang Plek

Katina 18:07

Eind Juni heeft het bestuur van de BDD in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de procedure rond het vinden van een Jongeren Opvang Plek. Beter overleg met omwonenden is gewenst.

Bijzondere eetfabriek op Station Den Dolder

Katina 17:53

Op station Den Dolder werd de nieuwe bestemming van de wachtruimte op het station Den Dolder feestelijk geopend.
De Bijzondere Eetfabriek verwelkomt daar nu reizigers en bewoners met heerlijke koffie, thee, taart, gebak, en sandwiches.

Dolders nieuws juni 2018

Katina 17:48

Dolders nieuws juni 2018