Belangenvereniging Den Dolder


14 mei 2018

Dolders Nieuws 16 mei 2018 – ALV, Zeister coalitie en Paltzerweg

Richard van Oeffel 15:22

Stadspers Belangenvereniging Den Dolder 19 2018

Op vrijdag 18 mei 2018 houden we onze jaarlijkse ALV. U bent hiervoor allen uitgenodigd in de Kameel aan de Dolderseweg. We hebben hiervoor ook onze (nieuwe) wijkwedhouder uitgenodigd om ons te vertellen wat Zeist de komende jaren met Den Dolder van plan is.

In deze aflevering vindt u ook een relaas over de plannen van de provincie met de paltzerweg en hoe het een en ander gelopen is.

Tekst van de mailwisseling inzake Fietsstroken Paltzerweg met de Gemeente

Het colaitieakkoord kunt u vinden op de website van de gemeente zeist: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6438394/1/Hoofdlijnenakkoord_2018_%28tekenversie%29

In het bestuursbericht gaat onze voorzitter in op de bouwontwikkelingen en veiligheid rond Altrecht.

En nogmaals: vrijdag 18 mei de jaarlijkse ALV.

20 maart 2018

Uitnodiging ALV van de Belangenvereniging Den Dolder

Richard van Oeffel 22:32

Graag willen wij u allen uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Belangenvereniging Den Dolder op vrijdag 18 mei in de sociaal cultureel centrum De Kameel aan Dolderseweg 167, aanvang 20:00 uur. De agenda volgt.

Bestuur van de Belangenvereniging Den Dolder

Rectificatie nav verkiezingsdebat

Richard van Oeffel 22:31

We hebben een succesvol verkiezingsdebat gehad in de Kameel op 2 maart. Het verslag hiervan kunt u na lezen op onze website: http://dendolder.net

We hebben hierover ook een artikel in de Stadspers geplaatst. Echter, het standpunt van de CU/SGP na aanleiding van de spoorwegovergang is niet dat ze deze willen afwachten, maar Wouter Catsburg (lijsttrekker CU/SGP) pleit er juist voor om het onderzoek af te blazen.

13 maart 2018

Dolder Nieuws 14 Maart 2018 – Verkiezingsdebat verslag

Richard van Oeffel 10:29

Op 2 maart heeft de BDD het verkiezingsdebat georganiseerd voor Den Dolder in de Kameel. Samen met het bestuursbericht, wordt deze gepubliceerd in de stadspers van woensdag 14 maart. Deze publicatie vindt u ook in de bijlage hieronder.

Stadspers Belangenvereniging Den Dolder 11 2018

28 februari 2018

Dolders Nieuws 28 februari 2018 – Verkiezingsdebat uitnodiging

Richard van Oeffel 13:08

Het Dolders nieuws van 28 februari met de hoofdpunten van het verkiezingsdebat dat vrijdagavond a.s (2 maart) wordt gehouden in de sociaal cultureel centrum De Kameel. Verder is er nog een stukje over een proef met fietspad belijning aan de Paltzerweg.

Drukproef Belangenvereniging Den Dolder – week 9

19 februari 2018

Richard van Oeffel 19:48

Verkiezingsdebat DenDolder 2018

13 februari 2018

Verkiezingsbijeenkomst in Den Dolder op 2 maart 20:00 uur De Kameel

Richard van Oeffel 10:07

Net als 4 jaar geleden houdt de BDD weer een verkiezingsbijeenkomst in de kameel. Op deze avond mogen alle fractie voorzitters hun mening geven hoe zij aan de wensen van de Den Dolder tegemoet willen gaan komen.

2017-12-05 Memo tbv verkiezingen in 2018

Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De verkiezingsbijeenkomst wordt gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Kameel, Dolderseweg 167A en de zaal gaat open om 19:30. De vermoedelijke eindtijd zal 22:00 uur zijn.

Dit is ook gepubliceerd in de Stadspers van 14 februari:

Drukproef Stadspers Belangenvereniging Den Dolder – week 7

Verbeter traject Fivoor (voorheen Aventurijn)

Richard van Oeffel 09:50

Op 8 februari hebben de inspecties (IJenV en IGJ) het verbeterplan vrijgegeven. Hieronder vindt u een samenvatting, de begeleidende brief en het verbeterplan:

Nieuwsbericht verbeterplan Roosenburg 08022018 def

Verbeterplan Roosenburg definitief_8febr18

IJenV en IGJ beoordelen verbeterplan FPA Utrecht positief

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o hebben het verbeterplan van forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Utrecht (voorheen FPA Roosenburg) positief beoordeeld. In het verbeterplan zet de kliniek in op onder meer de verhoging van de kwaliteit van het personeel en meer samenwerking met politie en gemeente. Volgens de Inspecties is het plan  duidelijk, resultaatgericht en voldoende ambitieus. De Inspecties zullen de voortgang een jaar lang blijven monitoren en verwachten van de kliniek eens in de vier maanden een voortgangsrapportage over de bereikte resultaten.

Gevragen onderwerpen staan in verbeterplan

De Inspecties hadden verzocht om een verbeterplan na onderzoek waarin zij zich een eerste beeld hadden gevormd over de zorg die FPA Utrecht levert aan haar patiënten. De Inspecties verzochten in hun brief 24 november 2017 om een verbeterplan waarin in ieder geval aandacht was voor:

  • Maatregelen ten aanzien van de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting;
  • Maatregelen ten aanzien van de onveiligheidsgevoelens;
  • Maatregelen met betrekking tot de verslavingsproblematiek;
  • Evaluatie van de implementatie en het duurzame effect van de reeds ingevoerde maatregelen.

De Inspecties oordelen dat het plan is opgebouwd aan de hand van de thema’s  personele bezetting en veilige werkomgeving, verslavingsproblematiek en beveiliging. De maatregelen rondom de onveiligheidsgevoelens raken aan deze thema’s en zijn hierin verweven. Hiermee hebben alle gevraagde elementen een plek gekregen in het in het verbeterplan.

Onderzoek ‘Detentieverloop van Michael P.’

De Inspecties zijn bezig zijn met de uitvoering van het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. In het kader hiervan bezoeken de inspecties tevens FPA Utrecht. Indien de bevindingen en uitkomsten van dit onderzoek daartoe aanleiding geven, kunnen de inspecties aanvullende verbetermaatregelen aan de kliniek vragen. De Inspecties streven er naar het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. in de tweede helft van 2018 af te ronden.

Zorgen over continuïteit veiligheid in Den Dolder

Richard van Oeffel 09:45

Na aanleiding van de zorgen die leven bij de gemeenschap in Den Dolder, heeft de BDD een brief gestuurd naar de Inspectie Veiligheid en Justitie. Hierin maken we kenbaar dat we nog steeds grote problemen zien met betrekking tot de communicatie van Aventurijn/Fivoor. Dit geeft geen goed gevoel naar de toekomst en we vragen welke eisen er nu gesteld worden aan Altrecht/Aventurijn/Fivoor

2018.01.26brief_aan_inspectie_zonder_logo_januari_20182

20 december 2017

Stand van zaken veiligheid Den Dolder e.o.

Richard van Oeffel 16:12

Hierbij de brief die we op 20 december 2017 hebben ontvangen. Hierin wordt de verhoogde beveiliging zoals die nu tot 15 januari 2018 zou duren met 3 maanden is verlengt.

Brief 20 december 2017 Resultaat veiligheidsoverleg

Verder:

Ook is vandaag bekend geworden dat de aanvraag van Burgemeester Janssen aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is gehonoreerd:

Vandaag heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid laten weten een onderzoek te starten naar de wijze waarop tijdens de re-integratie van gedetineerden en TBS-gestelden rekening wordt gehouden met de veiligheid van de omgeving.

Koos Janssen laat in een desgevraagde reactie aan de media weten “blij te zijn met het nieuws dat de Onderzoeksraad het verzoek heeft gehonoreerd. Nader inzicht biedt perspectief.”