Belangenvereniging Den Dolder


7 september 2018

1 september BDD aanwezig op verenigingenmarkt

Katina 22:29

De BDD was aanwezig op de door verenigingenmarkt die door de vereniging den Dolder voor Elkaar is georganiseerd.

flyer bdd 1 september

Onderhoud Dolderseweg

Katina 22:02

De gemeente heeft plannen voor het onderhoud van de Dolderseweg.
Zie tekening. De BDD volgt de plannen nauwlettend

onderhoud dolderseweg

Inspectierapport Fivoor

Katina 18:18

Op 4 juli 2018 verscheen een tussenrapport van de inspectie Justitie en Veiligheid over de FPA Den Dolder.
Leest u zelf maar. Er is verbetering, maar er is nog een lange weg te gaan.
Een bezwaar van de BDD is,  dat het voornamelijk over interne veiligheid  gaat, en onvoldoende over de veiligheid voor de omgeving.

inspectierapport juli 2018

Jongeren Opvang Plek

Katina 18:07

Eind Juni heeft het bestuur van de BDD in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de procedure rond het vinden van een Jongeren Opvang Plek. Beter overleg met omwonenden is gewenst.

Bijzondere eetfabriek op Station Den Dolder

Katina 17:53

Op station Den Dolder werd de nieuwe bestemming van de wachtruimte op het station Den Dolder feestelijk geopend.
De Bijzondere Eetfabriek verwelkomt daar nu reizigers en bewoners met heerlijke koffie, thee, taart, gebak, en sandwiches.

Dolders nieuws juni 2018

Katina 17:48

Dolders nieuws juni 2018

Brief gemeente aan Altrecht over Bidboek

Katina 17:40

Op 18 juni 2018 stuurde de gemeente een  brief aan Altrecht over het bidboek. Dat is het boekwerk waar alles instaat over de openbare aanbesteding van het Altrecht terrein.
Het bidboek was volgens de gemeente op bepaalde punten niet helemaal in overeenstemming met de gebiedsvisie.
reactie BW op bidboek 2018 juni 19 (3)

Mail bestuur aan Altrecht over bizarre informatie/inspraakavond

Katina 17:20

Op 23 mei 2018 organiseerde Altrecht een bewonersavond over de bouwplannen op het Altrecht terrein.

Het werd een rare mix van informatie en inspraak.
Het leek wel alsof Altrecht de discussieronde over de gebiedsvisie over wilde doen. Reden voor het bestuur van de BDD om onderstaande mail te sturen.

mail bestuur BDD aan Altrect dd. 31 mei 2018

Algemene Ledenvergadering 18 mei 2018

Katina 17:13

Op 18 mei hebben we onze jaarlijks Algemene Ledenvergadering gehad.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Den Dolder 18 mei 2017
ALV BDD presentatie 18 mei 2018

 

14 mei 2018

Dolders Nieuws 16 mei 2018 – ALV, Zeister coalitie en Paltzerweg

Richard van Oeffel 15:22

Stadspers Belangenvereniging Den Dolder 19 2018

Op vrijdag 18 mei 2018 houden we onze jaarlijkse ALV. U bent hiervoor allen uitgenodigd in de Kameel aan de Dolderseweg. We hebben hiervoor ook onze (nieuwe) wijkwedhouder uitgenodigd om ons te vertellen wat Zeist de komende jaren met Den Dolder van plan is.

In deze aflevering vindt u ook een relaas over de plannen van de provincie met de paltzerweg en hoe het een en ander gelopen is.

Tekst van de mailwisseling inzake Fietsstroken Paltzerweg met de Gemeente

Het colaitieakkoord kunt u vinden op de website van de gemeente zeist: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6438394/1/Hoofdlijnenakkoord_2018_%28tekenversie%29

In het bestuursbericht gaat onze voorzitter in op de bouwontwikkelingen en veiligheid rond Altrecht.

En nogmaals: vrijdag 18 mei de jaarlijkse ALV.