Belangenvereniging Den Dolder


28 maart 2019

Rapporten onderzoeksraad voor de veiligheid en Inspectie Justitie en Veiligheid.

Category: Anne Faber – Katina – 17:44

Op 28 maart 2019 zijn de rapporten van de onderzoekraad voor de veiligheid en de inspecties van Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en veiligheid, naar aanleiding van de moord op Anne Faber bekendgemaakt.

De conclusies zijn heel negatief  voor de Forensische zorg in het algemeen en Fivoor in het bijzonder.
Voor de duidelijkheid 1. De officiële naam van Fivoor is officiële naam: FPA Utrecht. Ten tijde van de moord op Anne Faber heette de instelling nog Aventurijn
Voor de duidelijkheid 2: Forensische zorg is de psychiatrische zorg aan mensen naar aanleiding van de strafbare feiten die zij gepleegd hebben. Niet alleen straffen, maar ook behandelen.

De kern is dat bij de behandeling, overplaatsing en verlenen van Vrijheden van Michael P,  de blik te veel op behandeling gericht is geweest en te weinig op veiligheid voor de samenleving.
Informatie-uitwisseling tussen de forensische instelling, de gevangenis, het Openbaar Ministerie, de reclassering en de burgemeester gaat niet goed en risicoanalyses voorafgaand aan vrijheden zijn onvoldoende.
Dit geldt, volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, overigens voor de gehele Forensische zorg.

De Minister heeft tegelijk met de publicatie van de rapporten een pakket van maatregelen aangekondigd voor het hele gevangeniswezen en de hele forensische zorg. (Dus niet alleen voor Den Dolder).

De Burgemeester heeft aan de Minister gevraagd welke maatregelen hij neemt om de veiligheid in Den Dolder te versterken.

Reeds eerder had de Inspectie voor Justitie en Veiligheid al inspectierapporten over Fivoor geschreven. Dat ging met name om de veiligheid IN de instelling. Naar aanleiding daarvan heeft Fivoor een verbeterplan gemaakt. Op 28 maart verscheen ook het derde inspectierapport van Justitie en Veiligheid waarin deze inspectie constateert dat de in de vorige rapporten geëiste verbeteringen in voldoende mate zijn doorgevoerd. (betere personeelsbezetting, betere scholing van personeel, meer aandacht voor terugdringen drugsgebruik). Het verscherpte toezicht is opgeheven.

In het zogenaamde “huiskamer overleg” dat tot stand gekomen is na de dood van Anne Faber overlegt de BDD samen met anderen uit het dorp met de burgemeester en de veiligheidsambtenaren van de gemeente Zeist.
Daarnaast overlegt de BDD in de zgn “klankbordgroep: met Fivoor.

In onderstaande link vindt u alle gepubliceerde rapporten en brieven op een rijtje.

https://www.zeist.nl/inwoner/uitgelicht/samen-verder-den-dolder/onderzoeken/onderzoeksrapporten/

Geen reacties

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.