Belangenvereniging Den Dolder


13 december 2016

UItnodiging Nieuwjaarsreceptie BDD zondag 15 januari 2017 in Sociaal Cultureel Centrum De Kameel 16.00 tot 17.30 uur

Category: Activiteiten – Richard van Oeffel – 21:01

Het bestuur van de BDD nodigt haar leden, relaties en belangstellenden van harte uit om terug te blikken op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en wij willen graag met u het glas heffen op een voorspoedig en evenwichtig 2017.

Geen reacties

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.