Belangenvereniging Den Dolder


Incident Melden

Tijdens de bijeenkomsten op 18 april jl., waarin diverse veiligheidsaspecten en incidenten aan de orde kwamen, is door burgemeester Koos Janssen nog eens nadrukkelijk onder ieders aandacht gebracht dat het niet zo zinnig is om achteraf met klachten en opmerkingen te komen als je als betrokken burger niet zelf direct melding maakt van ongewenst gedrag in de meest ruime betekenis van het woord. Je wil eigenlijk wel iets, maar komt er niet toe. Beter tien keer te veel dan één keer te weinig. Koos Janssen is verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leefomgeving en hij zit er samen met zijn veiligheidsstaf bovenop, maar ze moeten het wel weten. Er circuleren nogal eens verhalen in ons dorp gebaseerd op van horen zeggen. Die verhalen worden dan steeds groter. Dat hoort ook bij een dorp; is vaak ook wel leuk. Maar daar kan verder niemand iets mee.

Hier nogmaals de contactgegevens waar u incidenten waarbij u zich onveilig voelt kunt melden.
De buurtcoaches 06-51423309 of buurtcoach@altrecht.nl
Beveiliging van Altrecht 06-11283064
Politie bij acute dreiging of gevaar 112
De wijkmanager Bülent Isik 06-40878821
Klantcontactcentrum zeist@zeist.nl of 14030
Wijkteam veiligheid den Dolder vanuit de gemeente: www.zeist.nl/samenverderindendolder of via 14030.

Mocht u zich niet gehoord voelen, dan kunt u ook uw klacht hieronder vermelden. De BDD zorgt er dan voor dat de klacht alsnog gemeld wordt.