Belangenvereniging Den Dolder –


Autoboulevard

Al in het begin van de jaren 90 spelen B&W van Zeist met de gedacht om het autobedrijf Renes (in het centrum van Zeist, pal naast het gemeentehuis) naar een locatie buiten het centrumgebied te verplaatsen. Daarbij zouden dan nog enkele andere autobedrijven uit het centrum kunnen worden méé verplaatst. Zo zou het centrum kunnen worden ontlast van enkele bedrijven die daar overlast (lawaai, stank, verkeersaantrekkende werking) veroorzaken. Combinatie van meerdere autobedrijven op een locatie leidt tot wat men noemt een ‘Autoboulevard’ (AB) en zo is het idee dan ook steeds behandeld en benoemd. Bijkomend effect is dat bij verplaatsing van Renes er ook ruimte ontstaat voor eventuele uitbreiding van het gemeentehuis (of was het hier wellicht uiteindelijk om begonnen?). Na 6 jaar strijd tegen deze aantasting van het landgoed Oud Zandbergen, resteert nu niets anders dan een uiting van verdriet over het teloor gaan van weer een stuk groen, opgeofferd aan de behoefte tot expansie van de gemeente Zeist.

Autoboulevard komt er toch

Na meer dan 13 jaar procederen heeft de gemeente Zeist bij de Raad van State toch haar gelijk gehaald. De Raad van State heeft het beroep tegen de plannen van de gemeente Zeist in Oud-Zandbergen verworpen.Zeist wil een autoboulevard en een zogeheten landmarkkantoor bouwen in Oud-Zandbergen.

De autoboulevard en het kantoor vallen in het bestemmingsplan van Oud-Zandbergen en omstreken. Het bestemmings plan is in overeenstemming met het Besluit luchtkwaliteit, zo bepaalde de hoogste bestuursrechtbank dinsdag. Verder zal het kantoor nauwelijks te zien zijn vanaf de buitenplaats Oud-Zandbergen, een beschermd monument. Op de rechtszitting op 21 april 2008 bracht de gemeente Zeist met een animatiefilmpje in beeld dat het kantoor, gezien vanaf het landgoed, achter de bomen schuil zal gaan.

De Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide vroeg de Raad van State in april 2008 om in te grijpen met een voorlopige voorziening. Het rechtscollege vindt dat de bewonersvereniging niet heeft aangetoond dat de bouw van de autoboulevard en het verkeer dat erop afkomt voor overschrijdingen van de luchtkwaliteitseisen zorgt. Bovendien heeft de vereniging niet aannemelijk gemaakt dat het landmarkkantoor zal vloeken met de omgeving. Bewonersclub Huis ter Heide sprak tijdens de zitting van een verloedering van de omgeving. (bron: Algemeen Dagblad, 10 juni 2008)

Het bestemmingsplan voor Oud-Zandbergen en omstreken is nu definitief geldig.

Alle recente informatie over het bestemmingsplan Oud Zandbergen vindt u op de website van de gemeente Zeist.
Historie

De gemeente Zeist heeft in 2006 de koopovereenkomst getekend met het Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten over de aankoop van het zuidelijke deel van landgoed Oud Zandbergen.
De aankoop is gedaan voor de aanleg van een autoboulevard. Ook is een inrichting en beheerplan voor het landgoed Oud Zandbergen ondertekend.

De ondertekening van de koopovereenkomst is een mijlpaal voor de gemeente Zeist en een stap verder in de richting van de autoboulevard. Al in 2005 was een intentieovereenkomst over de aan- en verkoop getekend. De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van een aantal ontbindende voorwaarden zoals de het onherroepelijk in werking treding van het nieuwe bestemmingsplan Oud Zandbergen en omgeving. Dit bestemmingsplan is in 2006 tijdelijk geschorst. Op 26 juni 2007 heeft er een hoorzitting bij de Raad van State over het bestemmingsplan plaatsgevonden. Op dat moment weet de gemeente of zij ook echt tot realisatie kan overgaan.

De Raad van State vernietigt bestemmingsplan Oud-Zandbergen.

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Oud-Zandbergen op een groot aantal onderdelen vernietigd en aan een enkel deel goedkeuring onthouden. Zij heeft dat met name gedaan omdat door de provincie de boscompensatie die noodzakelijk is om bepaalde ontwikkelingen op de buitenplaats (zoals o.a. de autoboulevard) mogelijk te maken onvoldoende is gemotiveerd.

Daarnaast is onvoldoende aangetoond dat het beoogde landmarkkantoor langs A-28 geen negatief effect op de beeldkwaliteit van de buitenplaats zal hebben. Verder is aangegeven dat in het bestemmingsplanvoorschriften onvoldoende waarborgen zijn gegeven, dat de beoogde bouw van een scoutinggebouw op de plaats van de voormalige moestuin geen negatief effect op het landgoed zal hebben. Het gevolg van de uitspraak is dat de provincie en de gemeente het een ander beter nader zullen moeten onderbouwen en het plan op onderdelen moeten bijstellen.