Belangenvereniging Den Dolder –


22 februari 2017

Autobranden in Den Dolder

Category: Autobranden – Belangenvereniging Den Dolder – 11:34

De Belangenvereniging Den Dolder heeft aan de wijkwethouder Sander Jansen en de burgemeester Koos Janssen de zorg geuit die leeft in Den Dolder over de aanhoudende autobranden. Die mail kunt u lezen via deze link; Mail naar gemeente over autobranden 22 Feb 2017

Op 10 maart 2017 hield de gemeente en de politie een informatieavond in de Brede School. In de Nieuwsbode werd hiervan verslag gedaan.Nieuwsbode 15 maart 2017

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.