Belangenvereniging Den Dolder –


Commissies

De Belangenvereniging kan met diverse actieve groeperingen binnen het dorp samenwerken. Zij hebben brede kennis en expertise op diverse deelterreinen. Gezien de steeds wisselende actuele onderwerpen binnen ons dorp kunnen we steeds een beroep doen op onderstaande groepen voor nader overleg en advies.

Zij hebben voor de Belangenvereniging een duidelijke adviesfunctie waarvan wij gaarne gebruik maken om een zo’n objectief mogelijke beeldvorming te realiseren!

Voortrekkers commissies

Overzicht commissies
Wijkvisie
Bouwvisie
Verdiept spoor
Groen in het dorp
Torteltuin
Brede school
Ondernemersvereniging
Bewonersvereniging Altrecht
Verkeersveiligheid
Kontaktpersoon
Mieke van der Ploeg
Marc Nieuwenhuys
Ruud van der Sar
Jan Scherphuis
Rob Zee
Hans Snel
Jan van der Linden
Robert Rosier
Hans Snel