Belangenvereniging Den Dolder –


6 februari 2021

Bethesda

Category: bethesda,Bouwplannen,Geen categorie – Katina – 17:18

Op 22 december 2020 is een een omgevingsvergunning verleend voor bouwen, wijzigen monument en kappen op het Bethesdaterrein.
Buurtbewoners tekenen bezwaar aan, de Belangenvereniging Den Dolder ook.

Op 1 februari hebben omwonenden bij de Rechtbank Utrecht een voorlopige voorziening aangevraagd, die is toegewezen. Daarmee is het bouwplan geschorst. Er kan dus voorlopig niet worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. De bezwaartermijn op de omgevingsvergunning is van gemeentewege met vier weken verlengd, dus tot eind februari. 

De gemeente stelt nu (weer) een overleg voor. Deze keer niet tussen de projectontwikkelaar en omwonenden, maar tussen het bedrijf dat het woonzorgcentrum wil gaan exploiteren en omwonenden.

Wordt vervolgd.

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.