Belangenvereniging Den Dolder –


18 oktober 2021

Bijpraten over omgevingsvisie na dialoog belangenverenigingen en gemeenteraad

Category: Geen categorie,omgevingsvisie – Katina – 17:12

Het afgelopen voorjaar heeft de gemeente inspraakrondes gehouden over de omgevingsvisie.e omgevingsvisie, wordt met de nieuwe omgevingswet, het belangrijkste stuk waaraan in de toekomst bestemmingsplannen etc worden getoetst.
Uiteraard hebben bestuursleden van de belangenvereniging hieraan deelgenomen. Gelukkig ook een paar andere mensen uit de gemeente. De inspraak viel ons, als belangenvereniging, tegen. Er werd in 2x 10 minuten opgehaald wat wij belangrijke waarden vonden. Het was zo mager dat wij ze maar nagestuurd hebben. Vervolgens heeft er geen enkele inspraak plaatsgevonden over hoe die waarden tegen elkaar moeten worden afgewogen. Je kunt wel groen en economisch dynamisch én goed bereikbaar én leuk voor jonge gezinnen én dorps karakter willen, maar hoe weegt de gemeente straks een en ander tegen elkaar af?  Dáár gaat het om. In de “ruimtekaart” die de gemeente gemaakt heeft naar aanleiding van de inspraak staan de genoemde waarden in verschillende kadertjes, zonder dat duidelijk is wat die kadertjes betekenen, etc. Op 8 april heeft de BDD daarover een brief geschreven. Daarin hebben we onder andere de waarden gelegd naast de structuurvisie van 2011, die tot stand is gekomen met inspraakrondes van de bevolking. Wat is daar eigenlijk van terecht gekomen? Wij riepen ook de vraag op: “Waarom konden er in de oude structuurvisies wel, met inspraak van de bevolking, keuzes gemaakt worden, en gebeurt dat in de nieuwe omgevingsvisie niet?”  

De inspraak tot nu toe voldoet absoluut niet aan de wettelijke eis van de nieuwe omgevingswet, die eist niet alleen dat er waarden geïnventariseerd worden (wat vinden bewoners belangrijk?) , maar ook dat er inspraak is over de voorgenomen ontwikkeling en het voorgenomen te voeren integrale beleid.

Zie voor de ruimtekaart, door ons geschreven brieven etc, onze eerdere berichten op deze site. De laatste is van 2 juni 2021.

De omgevingsvisie wordt leidend voor alles wat met de omgeving te maken heeft. Omgevingsvisie en de daaraan ten grondslag liggende inspraak moet gaan over het integrale beleid. Huizenbouw, natuur, verkeer, wegen, mobiliteit, plek voor zonnepanelen en windturbines, noem maar op. Dus zou je denken: eerst de omgevingsvisie, met inspraak bewoners, daarna de deelonderwerpen.

En wat gebeurt er in dit jaar, voorafgaand aan de invoering van de omgevingsvisie? Het ene deelplan na het andere wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. De energietransitie, het mobiliteitsplan, en nog veel erger…. De propositie van Zeist. Dat plan sluit aan bij het plan “Utrecht Nabij” Utrecht en randgemeenten om 125.000 nieuwe woningen te bouwen en 80.000 hoogwaardige nieuwe banen te creëren . Nieuwe banen die weer nieuwe mensen van buiten de regio moeten aantrekken. Dat hebben wethouders samen bekokstoofd, zonder inspraak van de bevolking.

Eerst dit soort plannen vaststellen daarna nog eens een omgevingsvisie voor Zeist maken, is de verkeerde volgorde.

Wij waren niet de enige belangenvereniging met zorgen. Gelukkig werken alle belangenverenigingen in Zeist samen in een overlegplatform dat is opgezet door de Stichting Beter Zeist.
Gecoördineerd door deze stichting is op 14 september de petitie Red Zeist aan de Gemeenteraad aangeboden: (zie hiervoor op onze site) Deze petitie had 2000 handtekeningen.

Ook hebben de belangenverenigingen van alle wijken brieven naar de gemeenteraad geschreven. Van de BDD was dat de brief van 8 april 2021 (zie bericht van 2 juni op deze site). De belangenverenigingen verzochten de Gemeenteraad om de inspraak  beter vorm te geven en de juiste volgorde van plannen te hanteren.

Dit heeft geleid tot een dialoog tussen de belangenverenigingen en gemeenteraadsleden op 14 oktober jongstleden, waarin ook voorstellen werden gedaan hoe het eter zou kunnen.  Er is in elk geval naar ons geluisterd. Een aantal gemeenteraadsleden wilden zelf beslissen dat het anders moet, een aantal nadere gemeenteraadsleden wilden eerst met de wethouder overleggen en weer anderen wilden eerst binnen de werkgroep omgevingsvisie van de Raad. Op zich heeft de gemeenteraad absoluut het recht om zelf te beslissen dat het anders moet. Maar ja… het politieke spel loopt soms anders.

Klik hier om de raadvergadering terug te kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Ely27PPgtgA

om het bericht in het AD te lezen over de raadsvergadering. Opvallend is, dat de journalist ook al de omgevingsvisie en de propositie van Zeist verwart. Dat is nu net de crux. Die propositie moet niet zomaar omgevingsvisie worden. Dan eindigen we als groeikern in de Metropool Utrecht. En het kenmerk van een metropool is veel huizen, maar allemaal onbetaalbaar voor lage en middeninkomens.

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.