Belangenvereniging Den Dolder –


Vierde Kwadrant

Vierde Kwadrant heet nu Leeuwenhorst

In de laatste folder van Hart van de Heuvelrug vonden we een nieuwe naam voor het Vierde Kwadrant. Het gebied wordt op de plankaarten nu aangeduid als Leeuwenhorst. U vindt het op bijgaande kaart als nummer 12. Altrecht krijgt 24 plaatsen voor gedetineerden.

Altrecht krijgt 24 plaatsen voor gedetineerden met psychiatrische problematiek lezen we in een persbericht. In mei 2009 wordt gestart om deze patiënten op te nemen. Ze noemen het in het artikel, maar ook in de praktijk steeds cliënten, wat al iets zegt over de benadering. Dit zijn patiënten met meestal een drie dubbele diagnose, psychiatrisch, verslaafd en crimineel. Ruim 80 procent is allochtoon.

In het NRC van 5 augustus 2008 staat een uitgebreid artikel van Folkert Jensma, waaruit blijkt dat de deskundigheid bij de GGZ voor dit soort patiënten niet aanwezig is en de verwerving daarvan 5 tot 10 jaar duurt. Ze kunnen dit echt niet, de twee belangrijkste psychiaters die het wel kunnen zijn weg, Stolker per 1 oktober a.s. Als we deze patiënten ons dorp binnenhalen en de deskundigheid ontbreekt, is dat een groot gevaar. Het blijft natuurlijk niet bij deze 24, want zo gauw ze enigszins herstellen gaan ze naar meer open afdelingen en worden er nieuwe opgenomen en verzwaart sluipenderwijs de populatie van heel Altrecht ernstig.

Als u kijkt naar de misdaadcijfers in Zeist (www.ad.nl/misdaadmeter) steekt Den Dolder met kop en schouder boven de andere buitengewesten Austerlitz, Bosch en Duin en Huis ter Heide uit.

Op het niveau van Justitie, Volksgezondheid is er wel aandacht voor, maar Justitie wil deze patiënten kwijt en ze zijn financieel interessant voor de GGZ.
In relatie tot het vierde kwadrant en de fusie met Centrum Malibaan wel goed om zorgvuldig in de gaten te houden.