Belangenvereniging Den Dolder –


Bouwvisie

Bouwvisie toont gebrek aan inzicht
De Gemeente Zeist heeft met haar bouwvidie veel weerstand opgeroepen. Het Belgische bouwbureau AWG is bekend om zijn grootschalige en hoge plannen. De bouwvisie van de gemeente bestempelde Den Dolder als ideale plaats om bij het station tot grootschalige bouw te komen. 36 meter bouwhoogte, beeldbepalende gebouwen, een poortfunctie en nog meer. In heel Zeist kon in de bouwvisie de bouwhoogte met minimaal 1 etage omhoog, soms zelf met 3 etages. Een sluipend voorstel, want elk bouwplan mag een etage hoher worden dan het vorige. Na veel verzet is de bouwvisie op veel punten aangepast. Maar nog altijd gaat de ‘visie’ uit van 3000 woningen bouw, waarvan de helft in en rond Den Dolder. De gemeente houdt duidelijk haar voortuintje leeg maar bouwt haar achtertuin vol.

De bouwvisie heeft verstrekkende gevolgen voor de Dolderse gemeenschap. Er zal een echte dialoog met de bevolking op gang moeten komen en het onderwerp is veel te belangrijk om slechts met een kleine groep bewoners te bespreken.
Er is de afgelopen periode met grote regelmaat bij de gemeente op gehamerd dat de  bouwvisie in deze vorm zeer nadelige gevolgen heeft voor Den Dolder. Kort gezegd: het dorp wordt verpest. De gemeente heeft duidelijk laten blijken dat dat ook hun expliciete bedoeling is, met meer dan 850 woningen alleen al voor Den Dolder. Het enige dat echt voor verandering kan zorgen is uw stem in 2010: een stem voor Den Dolder, tegen de grote betonpartijen als CDA en VVD.

Download hier de volledige versie van de Bouwvisie gemeente Zeist/ december 2006.