Belangenvereniging Den Dolder


9 december 2017

Burgemeester Zeist vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid om onderzoek

Category: Anne Faber,Gemeente Zeist over DD – Richard van Oeffel – 16:09

Bericht van onze burgemeester:

Uit de gesprekken met de samenleving in Den Dolder en omliggende kernen, komen sterke gevoelens van onrust, onveiligheid en onzekerheid naar voren. Dit heeft tot een aantal maatregelen geleid, waarover wij met regelmaat met elkaar spreken.

Iedere dag word ik, als burgemeester, geïnformeerd over de stand van zaken. Wekelijks wordt besproken of, en in welke mate de maatregelen voldoen en of meer nodig is. Deze maatregelen zien ook toe op het terugdringen en voorkomen van drugs- en drankgebruik, drugshandel en overlast in en rondom het terrein en in het dorp.

Eind oktober hebben we besloten om de extra maatregelen te verlengen tot 15 januari 2018. Zonodig besluiten we, afhankelijk van de situatie ter plekke, medio december de maatregelen nog eens met drie maanden te verlengen.

 

Graag informeer ik u ook over het volgende.

Ik heb de Onderzoeksraad voor Veiligheid op basis van artikel 43 van de Wet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid een verzoek gedaan om een onderzoek  te starten naar de veiligheid in Den Dolder en omgeving, in relatie tot de instellingen.

Dit heb ik gedaan naar aanleiding van de onrust die is ontstaan in de samenleving in Den Dolder en omgeving, als gevolg van de gebeurtenissen rond de vermissing en dood van Anne Faber.

Persbericht Burgemeester Zeist vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid om onder

Geen reacties

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.