Belangenvereniging Den Dolder –


16 februari 2021

Den Dolder op tv

Category: Activiteiten,Geen categorie – Katina 18:10

BNNVARA zendt vanaf 22 februari, van maandag t/m donderdag, 3 weken lang een programma uit over Den Dolder, in de serie Typisch….
Op NPO2 om 19.20 uur.
Zie voor aankondiging en trailer:

https://pers.bnnvara.nl/typisch-den-dolder-het-dorp-waar-iedereen-welkom-is/

25 maart 2020

Dolderweg en Paltzerweg

De BDD heeft een mail aan de gemeente geschreven met een paar aandchtspunten over de reconstructie van de Dolderseweg.

Tevens is aan de gemeente verzocht om goed met de gemeente Bilt te overleggen in verband met de reconstructie van de Paltzerweg.

De BDD vroeg aandacht voor de volgende punten:
1. De (rode) fietsindicatiestroken ontbreken ten dele nog steeds, met name op het traject tussen de kruisingen Baarnseweg en Paltzerweg, waardoor de feitelijke en beoogde visuele ”eenheid” nog ver is te zoeken. Ook de berm-/groenstrookafwerking lijkt niet te vorderen.
2. De rechter berm naast en zuidwaarts richting Rotonde voorbij het plateau bij de Hertenlaan is nu een voor fietsers zeer gevaarlijke moddergreppel.
3. Het weggedeelte richting de Rotonde staat bij ernstige regen blank.
4. Er wordt geklaagd over de hoogte van de verkeersdrempels
5. De kruising van Dolderseweg en Paltzerweg is zo smal dat de brandweerauto er niet door kan.

Het antwoord van de gemeente kwam promt i en is als volgt samen gevat:

*Coating en belijning was weersafhankelijk, is inmiddels opgepakt.

*De bermen en wateraanpak wordt zsm uitgevoerd (verwacht binnen 2 weken)

*Het groen gebeurt in april in verband met plantseizoen

*De verkeersdrempels zijn volgens de normen en doen wat ze moeten doen: Het verkeer dwingen langzamer te rijden.

*De Paltzerweg hangt samen met andere projecten (aanpassing paltzerweg, snelfietsroute en drieluik) en zal bij die projecten bekeken worden.


30 januari 2019

Doldersnieuws 30 januari 2019

Op 30 janauri 2019 verzorgde de BBD weer Dolders nieuws in de stadpers.

Met een terugblik op de renovatie van Duivendorp (zie ook bericht hiervoor op deze site) en de Nieuwjaarsreceptie

En met een bericht over de WA Hoeve al op 22 januari 2019 al op onze site stond, met doorklikmogelijkheden naar brieven.

Met een foto van de planbegeleidingsgroep

En tenslotte met een bericht van het bestuur.

Doldersnieuws 2019-01-30

Het Duivendorp gerenoveerd

Category: Activiteiten – Katina 16:55

Het Duivendorp gerenoveerd

Woensdag 19 december jl was het zover, op feestelijke wijze werd de  renovatie van de oorspronkelijk uit 1921/1922 daterende monumentale woningen rond het “Pleinespleintje” in de Pleineslaan gemarkeerd, samen met huurders en genodigden.

Nadat de sleutels van de laatste gerenoveerde woning aan de huurders waren overhandigd werd op het plantsoentje ter plaatse een speech gehouden door wijkwethouder Sander Jansen, waarna Christoph Pleines, de Dolderse werkgever van het eerste uur, de regie in handen nam.  Wethouder Jansen  en  dhr. Rob Wassenberg, directeur van Woningbouwvereniging Woongoed Zeist (voorheen De Combinatie)  onthulden daarop samen een interessant informatiebord, waarop de historische achtergrond dan deze woningen is belicht, De inhoud daarvan is verzorgd door Mieke van der Ploeg namens de Historische Vereniging Den Dolder. Aardig daarbij is dat ook de eerste bewoners van deze woningen genoemd zijn, waaronder diverse nu nog bekende Dolderse familienamen zoals Oudenes, Noordanus en Van Nimwegen. De woningen werden indertijd opgeleverd door de Woningbouwvereniging Duivendorp, een van de rechtsvoorgangers van de huidige verhuurder. Nr. 35 bleef vanaf die oplevering tot aan de recente renovatie bewoond door de familie van der Wal, die er een schoenmakerij en -winkel in hadden gevestigd.

De aanwezigen konden ter afronding van de viering genieten van een hapje en een drankje in Cafetaria “Dolle Dries”.

De Belangenvereniging heeft zich samen met de Historische Vereniging en andere belanghebbenden meerdere jaren met succes ingespannen om de monumentale status van de Duivendorp woningen te handhaven en het geheel gerenoveerd te krijgen, waarbij ook de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut haar expertise heeft ingebracht.

De overige Duivendorp woningen die verderop langs de Pleineslaan staan zullen door Woongoed Zeist over enkele weken wederom als zgn “klushuizen” in de verkoop worden gegeven. Ook op deze huizen rust echter de status van beschermd monument en we spreken de verwachting uit dat de Gemeente er bij haar vergunningen- en handhavingsbeleid strikt op zal toezien dat de zgn “ensemblewaarde” van het geheel geen geweld wordt aangedaan.

foto infobord duivendorp

21 december 2018

Nieuwjaarsborrel

Category: Activiteiten – Katina 00:57

BDD NJR 2019

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Dolders nieuws 19 december 2018

Category: Activiteiten,Geen categorie,Maaltijd – Katina 00:54

Het Dolders Nieuws in de laatste uitgave van de StadsPers van dit jaar vraagt uw aandacht voor het boeiende experiment om de lokale democratie te bevorderen onder de noemer “Maaltijd van Zeist”. Daarnaast een eindejaarsbericht van onze voorzitter en een uitnodiging aan u allen om op 6 januari voor onze traditionele nieuwjaarsreceptie bijeen te komen in De Kameel voor een terugblik en vooruitzicht op het nieuwe jaar!

Dolders nieuws 19 december 2018

 

Dolders nieuws 12 december 2018

In het Dolders Nieuws gepubliceerd in de StadsPers van 12 dec. jl. wordt aandacht gevraagd voor de reconstructie van de Dolderse weg en de Paltzerweg, die komend jaar aan de orde is, voor de mogelijkheid om als buurtgenoten met subsidie een AED  (Autimatische Extenrne Defiblilator) aan te schaffen, de introductie van deelauto’s in Den Dolder en voor de buitenplaats Den Engh, midden in ons dorp.

 

Dolders nieuws 12 december 2018

Presentatie doorfietsroute paltzerweg dolderseweg

https://www.destijlutrechtamersfoort.nl/nl/de-stijl-fietsroute

www.hartstichting.nl

https://deelautozeist.nl  en ook www.greenwheels.nl

http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/den-engh

24 oktober 2018

terugblik op bijeenkomst de maaltijd van Zeist 2 oktober.

Category: Activiteiten,Geen categorie,Wijkvisie – Katina 13:38

Op 2 Oktober kwamen gemeenteraadsleden naar Den Dolder om met de bevolking te overleggen over de plannen voor de komende jaren.
De BDD heeft deze bijeenkomt georganiseerd in het kader van de Maaltijd van Zeist.
Het was een geanimeerde bijeenkomst, met een grote opkomst, waarin uitgebreid gesproken is over veiligheid, het verkeer, o.a. op de provinciale weg, bouwplannen, de behoefte aan betaalbare bejaarden woningen in het dorp etc.

Op dinsdag 16 oktober is het ‘receptenboek’ met alle ingebrachte ideeën uit heel Zeist besproken tijdens een openbare bijeenkomst.

Inwoners konden aangeven in hoeverre zij hun ideeën en signalen terug herkennen in het receptenboek. Nu is het aan de raad om te duiden wat er met al deze ideeën en signalen kan gaan gebeuren, en op 4 december is er een bijeenkomst waarin de raad besluit hoe het college er verder mee moet. Intussen worden signalen waar geen raadsbesluit voor nodig is alvast opgepakt. Alle ideeën zijn te vinden op de site van Zeist: https://www.omzeist.nl/maaltijdvanzeist/receptenboek/default.aspx

Maaltijd van Zeist in DD

Volgend jaar weer en dan kijken wat er van de geopperde ideëen terecht gekomen is.

Wat is de Maaltijd van Zeist?
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heeft het nieuwe college van de gemeente Zeist een coalitie-akkoord op alleen hoofdlijnen besloten. Aan de inwoners van de gemeente wordt gevraagd om aanvullingen en suggesties te geven op de voorstellen en ambities uit het coalitie-akkoord.

Het is de bedoeling dat het betrekken van de burgers bij de gemeentepolitiek hiermee naar een actiever plan wordt gebracht. Het zogenaamde ‘inwonersakkoord’ moet tot stand komen dmv één week lang interactie tussen de inwoners, de gemeenteraadsleden en ambtenaren, onder de noemer ‘De Maaltijd van Zeist’. Op deze informele manier wil de gemeente met de inwoners in gesprek en samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, waaronder zorg, toekomstbestendig wonen, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid, etc. Politiek mét bewoners, in direct contact, in plaats van óver bewoners.

De intentie lijkt ons positief. Deze werkwijze moet leiden tot meer ‘democratische manieren’. Als Belangenvereniging maken wij graag gebruik van deze gelegenheid om ons sterk te maken voor het dorp. Wij maken ons immers al jaren sterk voor het laten doorklinken van de meningen en ideeën van u als inwoner uit Den Dolder in Zeist.

In de week van 1 tot 6 oktober 2018 werd de eerste ‘Maaltijd van Zeist’  georganiseerd. Er kwamen groepjes raadsleden van Zeist naar ons dorp om met de bevolking te praten over de onderwerpen die de bewoners van Den Dolder belangrijk vinden.

 

 

21 september 2018

Feestelijke bijeenkomst nationaal park Utrechtse Heuvelrug 18 oktober

Category: Activiteiten – Katina 16:07

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bestaat op 11 oktober 15 jaar! Dat wordt gevierd op 18 oktober ’s morgens met alle partners, overheden, terreineigenaren, maatschappelijke organisaties en ondernemers van de Heuvelrug. Op landgoed de Paltz. Een goede gelegenheid om een kijkje te nemen op dat prachtige landgoed.

20181018_Feestelijke_bijeenkomst_(15_jarig_bestaan)_Nationaal_park_Heuvelrug

16 september 2018

Informatieavond komst goudkluis naar Den Dolder/Huis ter Heide 24 september

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat haar bankbiljettenbedrijf en goudkluis
vanuit Amsterdam verplaatsen naar het defensieterrein Camp New Amsterdam
(CNA) in Zeist. Hier wordt vanaf 2019 het DNB Cashcentrum gebouwd.
DNB nodigt belangstellenden van harte uit om een tweede informatieavond bij
te wonen over de komst van het DNB Cashcentrum naar CNA. De bijeenkomst
vindt plaats op maandagavond 24 september 2018 in het gemeentehuis Zeist,
zaal Hoofdkwartier, Het Rond 1 in Zeist. Tussen 19:30 en 21:00 uur bent u van
harte welkom.

LR_115420_Flyer_A5_Inloopavond_V3