Belangenvereniging Den Dolder –


8 november 2017

Dolders Nieuws 8 november 2017 n.a.v. Anne Faber

Category: Anne Faber,Publicaties Stadspers – Richard van Oeffel 20:00
Dolders Nieuws in de StadsPers van woensdag 8 november 2017.
Dit is een vervolg op de publicaties van twee weken eerder in het kader van de verontrustende en aangrijpende ontwikkelingen van de afgelopen weken rondom de moord op Anne Faber.
Zoals u ziet hebben wij hierin  de volledige tekst opgenomen van onze brief aan het bestuur van Altrecht  met daarin de vele vragen die vanuit de Dolderse bevolking via de Belangenvereniging zijn gekanaliseerd en samengevat.
Deze brief dd 30 oktober 2017 werd  in cc gezonden aan het de bestuurder van Aventurijn en het College van B&W.
Mevr.Vernimmen, bestuurder van Altrecht,  bevestigde ontvangst en berichtte ons  er mee aan de slag te zullen gaan.
Verder vermelden wij dat wij van onze eerder gepubliceerde brief dd 12 oktober jl. aan B&W  zelfs geen ontvangstbevestiging hebben mogen ontvangen.
Deze brief stond op de raadsvergadering van 7 november op de agenda als ingezonden brief.
Def. drukproef Belangenvereniging Den Dolder 45 2017

Dolders Nieuws 25 oktober 2017 n.a.v. Anne Faber

Category: Anne Faber,Publicaties Stadspers – Richard van Oeffel 19:50
Dolders Nieuws in de StadsPers van 25 oktober 2017 . Gezien de aangrijpende ontwikkelingen met betrekking tot Anne Faber deze keer twee pagina’s die in alle edities van de StadsPers in de Gemeente Zeist en de gemeente Bilthoven verschenen is.
In deze uitgave is vanzelfsprekend de brief van onze Belangenvereniging aan B&W en de raad van de gemeente Zeist opgenomen.
Drukproef-Belangenvereniging-Den-Dolder-week-43-2017 P1
Drukproef-Belangenvereniging-Den-Dolder-week-43-2017 P2

11 september 2017

Dolders Nieuws 13 september 2017

Category: Publicaties Stadspers – Belangenvereniging Den Dolder 20:52

In deze uitgave van Dolders Nieuws; Bomenbeheerplan, Herinrichting Paltzerweg, Aankondiging ALV 2017 en het bestuursbericht.

Belangenvereniging Den Dolder 37 2017

6 juli 2017

Dolders Nieuws 5 juli 2017; Wat is uw prioriteitenlijst?

Category: Gemeente Zeist over DD,Publicaties Stadspers – Belangenvereniging Den Dolder 16:04

Zoals u kunt lezen in deze uitgave bereidt de BDD zich nu al voor op de Gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaats zullen vinden. Net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2014) zal de BDD een memo opstellen met daarin de speerpunten voor Den Dolder. De verkiezingstijd is de periode waarin politieke partijen het meest gevoelig zijn voor de noden van de burger. Dat bleek ook in 2014, toen alle speerpunten opgenomen zijn in het coalitieakkoord. Via deze mail en de publicatie vragen wij aan u om uw speerpunten (max 5) aan ons door te geven als voeding voor onze memo 2018.

Belangenvereniging Den Dolder 27 2017

8 juni 2017

Dolders Nieuws 7 juni over Tolhuislaantunnel, de PBG W.A-.Hoeve en gesprek met de wijkwethouder

Category: Bestemmingsplannen,Gemeente Zeist over DD,Publicaties Stadspers,Vierde kwadrant – Belangenvereniging Den Dolder 14:27

In deze uitgave van het Dolders Nieuws  een verslag van het inschuiven van de tunnelmoot van de Tolhuislaantunnel in aanbouw op 20 mei jl. Verder een bericht over het afsprakenkader tussen Altrecht, de Gemeente en dorpsvertegenwoordigers voor de in te stellen  Project Begeleidings Groep bij de voorgenomen woningbouw op de W.A. Hoeve. Tenslotte wordt u bijgepraat over een aantal zaken die aan de orde kwamen in ons recente overleg met de Wijkwethouder, zoals de plannen mbt.  Almata, de gang van zaken rond de autobranden en de noodzaak tot communicatieverbetering.

Dolders Nieuws week 23 2017

Timelapse invoegen tunnelsegment Tolhuislaan

Flyer Altrecht Buurtcoaches
Flyer Altrecht over buurtcoaches DD

20 maart 2017

Dolders Nieuws 15 maart over Telslangen en de Kameel

In deze uitgave van Dolders Nieuws schrijft de Belangenvereniging Den Dolder (BDD) over verkeerstellingen waarmee gemeten zal worden hoe groot de toename van veiligheid bij de spoorwegovergang is na ingebruikname tunnel bij Tolhuislaan. Verder legt de BDD uit wat de rol is van de WA Project Begeleidingsgroep (PBG) Den Dolder Noord Oost en worden mensen met affiniteit uitgenodigd te solliciteren voor deelname aan deze PBG. Sociaal Cultureel Centrum De Kameel bestaat 2 jaar en dat een goede reden voor een feest.Dolders Nieuws week 11 2017

29 januari 2017

Dolders Nieuws 1 februari 2017 – Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost. Wrange Smaak.

Category: Bestemmingsplannen,Bouwplannen,Natuur en groen,Publicaties Stadspers,wa hoeve – Belangenvereniging Den Dolder 17:51

In deze uitgave van Dolders Nieuws kunt u lezen wat er met de Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost is gebeurd nadat de Dolderse burgers deze aan de gemeenteraad gegeven hebben.
Helaas is de werkgroep in hun wens tot beperkte woningbouw gepasseerd door de gemeenteraad en dreigt nu grote uitbreiding van Den Dolder op de WA hoeve na vertrek van Altrecht Def.. proef Dolders Nieuws Belangenvereniging Den Dolder 05 2017

13 december 2016

Publicatie Stadspers 14 december 2016, Concept gebiedsvisie WA-Hoeve en ingezonden brief BDD naar Gemeenteraad

Category: Bouwplannen,Natuur en groen,Publicaties Stadspers,Verkeer,wa hoeve – Richard van Oeffel 20:37

Ontwikkeling rode contouren WA-Hoeve, toekomst Almata / Den Engh, verkeerszaken centrum Den Dolder ..publicatie-stadspers-14-december-2016 , Concept gebiedsvisie WA-Hoeve en ingezonden brief BDD naar Gemeenteraad. 20160624-gebiedsvisie-lage-resolutiebdd-rode-contouren-wa-hoeve-den-dolder-1-dec-2016 .

30 augustus 2016

Publicatie Stadpers 31 augustus 2016

Altrecht vertrekt, Den Dolder de Dupe (?) Laten we maar meteen met de deur in huis vallen; Den Dolder zou zomaar eens 600 of meer voordeuren erbij kunnen krijgen. Hier meer over in de Stadspers 31 augustus 2016

1 februari 2016

Publicatie Stadspers 3 februari 2016

Category: Bouwplannen,Geen categorie,Publicaties Stadspers,Vierde kwadrant – Richard van Oeffel 22:53

Stadspers 3 februari 2016

De Hazenboschbeeldjes in ouder luister hersteld.. Voortgang Den Dolder Noord Oost (WA Hoeve)…. Het Duivendorp wordt vervolgd, plus bericht van het bestuurd.