Belangenvereniging Den Dolder –


3 november 2021

Besluit plaatsingsbeleid Fivoor

Category: Anne Faber,wa hoeve – Katina 17:59

Minister Dekker heeft een besluit genomen over het plaatsingsbeleid van Fivoor,.
Sinds de moord op Anne Faber werden er geen “zware gevallen” meer geplaatst in Den Dolder.
Dit was tijdelijk en is, onder andere wegens corona, meerdere keren verlengd.
De BDD heeft hierover, telkens als de einddatum van de verlenging in zich kwam, brieven over geschreven met het verzoek dit beleid te handhaven.

De minister heeft nu besloten dat er in Fivoor geen zedendeliquenten meer worden geplaatst.
Gezien de ontwikkelingen op het WA terrein zal Fivoor uiterlijk 2027 überhaupt vertrokken zijn.

Zie hieronder het antwoord op onze brieven en het besluit van de minister.

22 december 2020

Fivoor en Altrecht verlaten WA terrein voor 2027. Hoe nu verder met de ontwikkeling van de WA Hoeve

Category: Anne Faber,Geen categorie,wa hoeve – Katina 16:05

Fivoor en Altrecht hebben te kennen gegeven het WA terrein uiterlijk per 1 januari 2027 te verlaten.

De projectontwikkelaar die het terreinen van Altrecht kocht, stelde die eis. Deze ontwikkelaar wilde niet gaan bouwen voor er duidelijkheid over de vertrekdatum was.

Zie voor de nieuwsbrief waarin dit wordt aangekondigd

Met deze aankondiging kan de ontwikkeling van de WA Hoeve beginnen.
Eerst de Middenas, daarna het Noord- en Zuidvlak.
In de gebiedsvisie is afgesproken dat de bouw stopt als het terrein 15 miljoen euro heeft opgebracht. Met de verkoop aan de projectontwikkelaar is dat rond. Toch ontstaat nu discussie over de vraag naar de ontwikkeling van de zorgkern die pas in 2027 vrijkomt. Minder huizen op Noord en Zuid en een beetje op de zorgkern? Of gewoon extra bouwen op de zorgkern?

De gemeente heeft op raadsvragen hierover, antwoorden gegeven. Deze antwoorden zijn in vaagtaal en voor meerdere uitleg vatbaar.

10 december 2020

Ontwikkelingen met betrekking tot het WA-terrein, Altrecht en Fivoor.

Category: Anne Faber,Geen categorie,wa hoeve – Katina 21:55

Woensdag 25 november vond weer een vergadering plaats van de Verbindingsgroep Fivoor. Het van deze verbindingsgroep is dat er meer verbinding ontstaat tussen het dorp en Fivoor, Altrecht en Reinaerde.

Daartoe wordt bij voorbeeld het speelplaatsje bij de Duivenhorst opgeknapt, (mede gefinancierd door Fivoor). Zie een eerder bericht op onze site. Ook is er een extra zitje gecreëerd op het terrein bij Fivoor, zodat bewoners van de instellingen daar kunnen chillen in plaats van bij de boom in het centrum van het dorp. Na Coronatijd hoopt men weer gezellige en leerzame bijeenkomsten voor dorpsbewoners te organiseren op het terrein van de instellingen.

Besproken werd ook dat er tijdelijk extra patiënten zijn gehuisvest bij Altrecht Den Dolder. Dit in verband met de verbouwing van een onderdeel van Altrecht in Utrecht. Altrecht deelde mede dat de verhuizing van deze patiënten soepel was verlopen.

Helaas deed Fivoor tijdens het verbindingsoverleg de schokkende mededeling dat zij heeft besloten per 1 januari 2021 de buurtcoaches terug te trekken uit het dorp. Zij komen niet meer buiten het instellingsterrein. Net nu de dorpsbewoners de weg naar de buurtcoaches hebben gevonden. Volgens Fivoor was de gemeente op de hoogte was van deze beslissing. Navraag door de BDD leerde, dat de verantwoordelijk ambtenaar voor de veiligheid binnen de gemeente, nog van niets wist.
Maandag 7 december heeft de gemeente met Fivoor over deze kwestie vergaderd. Naar verluidt is het een eenzijdig besluit geweest vanuit Fivoor om de buurtcoaches te willen terugtrekken uit het dorp. De gemeente is hier op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ over. Er moet nu snel een nieuw overleg komen waarin er SAMEN naar een oplossing wordt gezocht. De Burgemeester heeft twee maanden uitstel (dus tot 1 maart 2021) bedongen.
Enige dagen later stuurden deden Fivoor en Altrecht hierover een nieuwsbrief.

Daarnaast speelt nog steeds de vraag of Minister Dekker opnieuw mensen met een zedendelict gaat plaatsen bij Fivoor. Tijdens de verbindingsgroep werd medegedeeld dat minister Dekker dit, mede zou laten afhangen van de eerstvolgende vergadering van Fivoor met de gemeente.

Tenslotte zijn er vragen over de verkoop en bouwontwikkeling het WA-terrein. De projectontwikkelaar wil niet beginnen met bouwen voordat het de toezegging heeft op welke datum Fivoor van het terrein vertrekt. Eerst werd 2025 genoemd, nu zijn er geruchten over 2027. Aangezien de gebiedsvisie over het terrein in januari 2017 is vastgesteld, wordt de periode van uitstel naar de uitvoering toe een beetje lang.
Het CDA heeft er vragen over gesteld in de Raad. Deze vragen en de antwoorden zijn hieronder te vinden.

Al met al reden voor de BDD om maar weer eens in de pen te klimmen richting Minister Dekker en Burgemeester Janssen. Met het verzoek aan de Minister: “Plaats niet opnieuw zedendelinquenten in Den Dolder”, en het verzoek aan de Burgemeester om duidelijker de regie te nemen inzake de veiligheid m.b.t. Fivoor en het WA-terrein. Zie hieronder voor onze brieven.

Naar aanleiding van deze brieven heeft inmiddels ook de VVD vragen gesteld in de Raad. Zie hieronder.

18 oktober 2020

Minister stelt beslissing over opnieuw plaatsen zwaardere gevallen in Fivoor Den Dolder uit.

Category: Anne Faber,Geen categorie,Veiligheid – Katina 21:22

Op onze brief van 9 september aan Minister Dekker, met het verzoek om ook na 1 oktober 2020 geen zwaardere gevallen te plaatsen in Fivoor Den Dolder (lees: geen mensen met een zedendelict als achtergrond) ontvingen wij het bericht dat de minister de beslissing nog even uitstelt.

Tot 1 december verandert het plaatsingsbeleid (geen zwaardere gevallen) in elk geval niet.

7 september 2020

Nieuwsbrief WA hoeve

Category: Anne Faber,Geen categorie,Veiligheid,wa hoeve – Katina 11:20

Begin september stuurde Altrecht een nieuwsbrief met daarin onder andere de ontwikkelingen rond de bouwplannen van de WA Hoeve en
positieve plannen en acties om meer verbinding tussen de WA Hoeve en het dorp tot stand te brengen.

Bij deze de link naar de brief.
https://mailchi.mp/fed8e1255a12/nieuwsbrief-wa-hoeve-december-2019-alle-informatie-op-n-plek-1636608?e=6fd78c25b4


5 mei 2020

Doldersnieuws 29 april 2020

Po de pagina Doldersnieuws van de stadspers van 29 april 2020 besteedde de BDD aandacht aan zorg voor elkaar in verband met het Covid19 virus, de bouwplannen met betrekking het Bethesdaterrein, opschorting van besluitvorming over het weer plaatsen van zwaardere patiënten bij Fivoor, de afgeronde reconstructie van de Dolderseweg en het opschorten van de reconstructie van de Paltzerweg.

Overigens staat er in het bericht over Fivoor een fout. De laatste jaren zijn niet alleen mensen met de achtergrond van een vermogensdelict geplaatst maar ook met een geweldsdelict. Op verzoek van Fivoor en en Ministerie wordt hier in de volgende stadspers aandacht aan besteed.

25 maart 2020

Beleid Minister Dekker om geen zware gevallen te plaatsen bij Fivoor verlengd tot 1 oktober 2020 in verband met Corona virus.

Category: Anne Faber,Veiligheid – Katina 20:49

Tijdens de bijeenkomsten met het dorp zegde Minister Dekker toe tot 1 april 2020 geen zware gevallen te plaatsen bij Fivoor.
De BDD heeft aan de Minister gevraagd dit beleid te handhaven.


Daarop kwam het antwoord dat het beleid überhaupt blijft gelden tot
1 oktober 2020. Aangezien op dit moment alle aandacht van de regering uitgaat naar het Coronavirus, zal besluitvorming over het plaatsingsbeleid bij Fivoor pas over enig maanden plaatsvinden.

28 december 2019

Info van Fivoor: Een gezamenlijk informatiepunt Reinaerde. Nieuwe buurtcoach en nieuwe bestuurder

Category: Anne Faber,Geen categorie – Katina 12:48

De volgende cursief weergegeven info werd door Fivoor aan de klankbordgroep gegeven.

“Contactgegevens WA Hoeve
Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Kijk op de website www.wa-hoeve.nl. Wanneer u zich zorgen maakt over gedrag van mensen waarvan u vermoedt dat zij in behandeling zijn van Altrecht of Fivoor, kunt u bellen met de buurtcoach. Hun telefoonnummer is 06- 51 42 3309. Een WhatsApp-bericht is ook mogelijk.”

Verder heeft Fivoor een nieuwe buurtcoach:
“Misschien heeft u hem al gezien in het dorp of op het terrein. Sinds 1 december versterkt Hendrik als vierde buurtcoach het team. Hij woont in Amersfoort met zijn gezin en is geen onbekende voor de andere buurtcoaches. Vanuit zijn rol als beveiliger bij MetWA, een organisatie die zorgondersteuning en beveiliging in de ggz biedt, werd hij al als invaller ingezet bij de buurtcoaches.

Eerder werkte hij al bijna 2 jaar voor Wier+, een afdeling van Fivoor op de WA Hoeve. Ook daarvoor werkte Hendrik al langer als beveiliger, onder andere bij bedrijventerreinen en als mobiele surveillant maar ook bij een asielzoekerscentrum. Daar is zijn passie ontstaan voor het werken met kwetsbare doelgroepen. Hendrik: “het écht in contact zijn met mensen.”

Wat hem aantrekt in de rol van buurtcoach is de aanpak: rust bewaren, de-escaleren en praten met mensen. Hij zegt hierover: “Het is gewoon fijn om iets voor iemand te kunnen betekenen. En dat maakt het ook heel mooi, de glimlach van iemand die je hebt geholpen.”

En tenslotte heeft Fivoor een nieuwe bestuurder.
“De heer Jacco Groeneveld treedt per 1 januari 2020 tijdelijk toe tot het bestuur van Fivoor als bestuurder ‘Veiligheid en Samenleving’. Doel van de extra functie is primair om binnen de kernregio’s waarbinnen Fivoor actief is, in nauwe samenwerking met ketenpartners, in het bijzonder moederorganisaties Altrecht en Parnassia Groep, nog nadrukkelijker invulling te geven aan het thema veiligheid in relatie tot de samenleving. Daarnaast zal dhr. Groeneveld bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen Fivoor en haar omgeving waarbij hij zich zal richten op zowel landelijke als regionale stakeholders van Fivoor, zoals de relevante ministeries, de gemeenten en de omwonenden van klinieken van Fivoor.
Jacco Groeneveld beschikt over ruime ervaring in het forensische domein. Hij was tot voor kort werkzaam als waarnemend Directeur Divisie Individuele Zaken bij DJI. Daarvoor vervulde hij management- en directiefuncties bij Reclassering Nederland, DJI en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.Het bestuur van Fivoor bestaat met de komst van Jacco Groeneveld uit drie personen: Erik Masthoff, Jeroen Gast en Jacco Groeneveld.”

 

20 december 2019

BDD schrijft brief aan minister, zorgen over de dreigende bezuinigingen bij Fivoor.

Category: Anne Faber,Geen categorie – Katina 09:31

Op 12 december stuurden wij een brief aan de minister waarin wij onze zorgen uitspreken over de dreigende bezuinigingen bij Fivoor.
Bezuinigen tijdens een verbetertraject lijkt ons een slechte zaak.

2019.12.08 brief aan minster inzake openbare aanbesteding

7 december 2019

Bezuinigingen in de forensische zorg dreigen. Ook voor Fivoor.

Category: Anne Faber,Geen categorie – Katina 23:13

In het NRC van 2 december 2019 verscheen een artikel over dreigende bezuinigingen in de forensische zorg.

IMG_20191203_0001

Tevens werd de klankbordgroep hierover geïnformeerd, met de volgende tekst:

Beste buren,

Fivoor zit midden in de aanbestedingsprocedure met onze belangrijkste financier, het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie koopt forensische zorg in bij Fivoor. Elke twee jaar besteedt het ministerie de inkoop van deze zorg opnieuw aan. Dat is een ingewikkelde procedure waarbij Justitie als inkoper de voorwaarden neerlegt voor Forensische Zorg in Nederland. Voorwaarden als prijzen en de eisen waaraan de zorg moet voldoen zijn in deze aanbesteding opgenomen.

Justitie heeft financiële voorwaarden opgenomen die een behoorlijke impact hebben op de sector en op Fivoor. Deze impact is zodanig dat wij ons hier tegen te verzetten. Wij staan voor de zorg die we verlenen. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg waarbij de veiligheid van de samenleving gewaarborgd is, kost geld. Wij gaan niet zonder slag of stoot akkoord met het minderen van de financiële ruimte. En dus het minderen van de aandacht die wij aan onze patiënten kunnen besteden. Dit is ook voor onze raad van bestuur reden geweest om de situatie voor te leggen aan de rechter.

Er is ook in de landelijke media aandacht voor de stappen die Fivoor heeft gezet. Zo staat Erik Masthoff onder andere het NRC Handelsblad te woord. Ook staat er een bericht op onze website: https://www.fivoor.nl/actueel/fivoor-vecht-tariefstelling-aan/

Wij vinden het van belang jullie hierover te informeren, zodat je de berichten in de media beter kunt plaatsen. Het is een ingewikkeld probleem. Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Hartelijke groet,
Sophie koek