Belangenvereniging Den Dolder


22 maart 2021

Petitie Red Zeist, voor behoud groene en dorpse karakter Zeist en zijn buurten.

Katina 13:27

De Stichting Beter Zeist en alle belangenverenigingen van de wijken en buurten in Zeist, zijn een petitie gestart voor het behoud van het groene en dorpse karakter van Zeist en zijn wijken/buurten. Ook Den Dolder.
Wij bevelen deze petitie van harte aan.

https://beterzeist.com/petitie/

Wat is er namelijk aan de hand?
Zonder enige vorm van inspraak of burgerparticipatie hebben bestuurders, waaronder de wethouder van Zeist, hun handtekening gezet onder het document Utrecht Nabij. Dat is een plan dat uitgaat van de bouw van 125.00 woningen in de regio Utrecht en het aantrekken van 80.000 tot 100.000 nieuwe banen hoogwaardige werkgelegenheid.
Zeist moet daarin een belangrijke functie krijgen. Het wordt de grootse groeikern. Dat er in de regio huizen gebouwd worden voor jongeren en groepen die moeilijk aan een woning komen is logisch. Maar dat men daarnaast, in deze regio die qua werkgelegenheid toch al tot de top van Nederland behoort, nog verder inzet op meer, meer, meer, en dat Zeist daarvoor een belangrijke groeikern moet worden, dáár zit de crux. En dat alles op basis van afspraken op bestuurlijk niveau waar de burger buiten gehouden is.

Zie hieronder ook het persbericht van de Stichting Beter Zeist


Terugblik op digitale inspraakavonden Omgevingsvisie

Katina 12:50

Op 15 februari en 3 maart zijn in Zeist de digitale inspraakavonden gehouden over de Omgevingsvisie.
Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 wordt de omgevingsvisie het basisdocument voor het omgevingsbeleid. Zo ook in Zeist. Een belangrijk document dus. Belangrijke inspraakavonden dus.
Het werd een gênante vertoning. Het volgende viel op:
In de maanden voor 15 februari konden mensen vlaggetjes op de kaart van Zeist zetten met wat zij op dit plek belangrijk vonden. De weergave die daarvan te zien was tijdens de bijeenkomst van 15 februari, kwam niet overeen met datgene wat op de vlaggetjes stond.
De 15e was er per wijk 2 x 10 minuten de mogelijkheid om belangrijke waarden voor de wijk te formuleren. Dat is natuurlijk veel te kort. Daarom stuurde de BDD kort na die avond, een lijst met waarden na.
Link hier voor die lijst

Deze lijst had op 3 maart echter de begeleiders van de volgende inspraakavond niet bereikt.
Op die avond wilde men in 10 minuten per wijk even snel de drie belangrijkste waarden kiezen. Ze hadden al een voorzet gedaan. Voor Den Dolder was dat natuur, openbaar vervoer en ondernemerschap. Wij kregen visioenen van nieuwe kantoorpanden bij het station! Dat past goed bij de afspraken over de plannen met de hele regio, waar de wethouder ook zijn handtekening onder gezet heeft.
3 Maart ging iedereen dwars, Niet alleen de insprekers uit Den Dolder. Er is geweigerd waarden te prioriteren.
Temeer dat de gemeente vaag deed over de status van de omgevingsvisie. En over de vraag wat nou waarden waren die in de omgevingsvisie thuishoorden en wat er later geregeld moet worden in een omgevingsplan etc.
Daar wil men eerst duidelijkheid over.
En tenslotte het gegoochel met termen. Omgevingsvisie is de wettelijk term maar de gemeente spreekt over over ruimtekaart en waardenkaart. Wat is wat? En wat is de status? En hoe gaat de overgang van de in het verleden vastgestelde structuurvisies voor de diverse wijken naar de nieuwe visies?

Inmiddels hebben diverse groepen/wijken, waaronder de BDD, een brief naar de Raad geschreven en heeft de D’66 vragen gesteld. Bij deze vindt u de brief van de BDD, de brief van de Werkgroep Natuurlijk Zeist West die de zaak juridisch goed heeft opgeschreven en de Raadsvragen van de D’66.

Ondanks alle kritiek heeft de gemeente nu een ruimtekaart gepresenteerd met haar eigen samenvatting alle waarden. Reageren kan tot eind april. Dat zullen we zeker doen.

16 september 2018

Informatieavond komst goudkluis naar Den Dolder/Huis ter Heide 24 september

Katina 16:56

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat haar bankbiljettenbedrijf en goudkluis
vanuit Amsterdam verplaatsen naar het defensieterrein Camp New Amsterdam
(CNA) in Zeist. Hier wordt vanaf 2019 het DNB Cashcentrum gebouwd.
DNB nodigt belangstellenden van harte uit om een tweede informatieavond bij
te wonen over de komst van het DNB Cashcentrum naar CNA. De bijeenkomst
vindt plaats op maandagavond 24 september 2018 in het gemeentehuis Zeist,
zaal Hoofdkwartier, Het Rond 1 in Zeist. Tussen 19:30 en 21:00 uur bent u van
harte welkom.

LR_115420_Flyer_A5_Inloopavond_V3

8 juni 2017

Dolders Nieuws 7 juni over Tolhuislaantunnel, de PBG W.A-.Hoeve en gesprek met de wijkwethouder

Jan Scherphuis 14:27

In deze uitgave van het Dolders Nieuws  een verslag van het inschuiven van de tunnelmoot van de Tolhuislaantunnel in aanbouw op 20 mei jl. Verder een bericht over het afsprakenkader tussen Altrecht, de Gemeente en dorpsvertegenwoordigers voor de in te stellen  Project Begeleidings Groep bij de voorgenomen woningbouw op de W.A. Hoeve. Tenslotte wordt u bijgepraat over een aantal zaken die aan de orde kwamen in ons recente overleg met de Wijkwethouder, zoals de plannen mbt.  Almata, de gang van zaken rond de autobranden en de noodzaak tot communicatieverbetering.

Dolders Nieuws week 23 2017

Timelapse invoegen tunnelsegment Tolhuislaan

Flyer Altrecht Buurtcoaches
Flyer Altrecht over buurtcoaches DD

20 maart 2017

Dolders Nieuws 15 maart over Telslangen en de Kameel

Erik van Leeuwen 19:45

In deze uitgave van Dolders Nieuws schrijft de Belangenvereniging Den Dolder (BDD) over verkeerstellingen waarmee gemeten zal worden hoe groot de toename van veiligheid bij de spoorwegovergang is na ingebruikname tunnel bij Tolhuislaan. Verder legt de BDD uit wat de rol is van de WA Project Begeleidingsgroep (PBG) Den Dolder Noord Oost en worden mensen met affiniteit uitgenodigd te solliciteren voor deelname aan deze PBG. Sociaal Cultureel Centrum De Kameel bestaat 2 jaar en dat een goede reden voor een feest.Dolders Nieuws week 11 2017

29 januari 2017

Dolders Nieuws 1 februari 2017 – Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost. Wrange Smaak.

Erik van Leeuwen 17:51

In deze uitgave van Dolders Nieuws kunt u lezen wat er met de Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost is gebeurd nadat de Dolderse burgers deze aan de gemeenteraad gegeven hebben.
Helaas is de werkgroep in hun wens tot beperkte woningbouw gepasseerd door de gemeenteraad en dreigt nu grote uitbreiding van Den Dolder op de WA hoeve na vertrek van Altrecht Def.. proef Dolders Nieuws Belangenvereniging Den Dolder 05 2017

30 augustus 2016

Publicatie Stadpers 31 augustus 2016

Richard van Oeffel 20:36

Altrecht vertrekt, Den Dolder de Dupe (?) Laten we maar meteen met de deur in huis vallen; Den Dolder zou zomaar eens 600 of meer voordeuren erbij kunnen krijgen. Hier meer over in de Stadspers 31 augustus 2016

21 november 2012

Dolders Nieuws in de StadsPers van 21 November 2012

Belangenvereniging Den Dolder 15:55

In de pagina van de Belangenvereniging wordt deze keer aandacht gevraagd voor het buurtinitiatief  om in goede samenwerking met de Gemeente  een (tijdelijke ?)  bestemming te geven aan het terrein van de gesloopte voormalige Hazenboschschool.

Onder  Bestuursberichten is er informatie over het ProRail bomenkap dossier,  het inmiddels na amendering door de Raad aanvaarde Verkeerscirculatieplan en  het recente veiligheidsoverleg.

Lees het Dolders Nieuws >>>>>

Het Delta Dossier (2) “Den Dolder bedrogen”

Belangenvereniging Den Dolder 14:41

Naar aanleiding van de publicatie in het AD/UN van 2 november 2012 heeft het bestuur van de vereniging een artikel kunnen plaatsen  in de StadsPers van 7 november 2012, waarin wordt ingegaan op de achtergrond van de totstandkoming van de Stichting Dorpshuis Den Dolder in 1987  en een dringend beroep wordt gedaan op het huidige bestuur van Stichting De Delta om de statutenwijziging, waarin wordt beperkt tot kermiscultuur,  terug te draaien tot het oorspronkelijke doel,  nl. de  de welzijnsbevordering vande Dolderse gemeenschap,  en openheid van zaken te geven.

Lees het artikel >>>>>

 

4 november 2012

Het Delta Dossier (1), Kermisklanten

Belangenvereniging Den Dolder 14:11

Veel Doldenaren en Dolderse organiaties vragen zich al jarenlang af hoe het mogelijk is dat de oorspronkelijke Stichting Dorpshuis Den Dolder zich onder aanvoering van haar voorzitter Dick Fasseur in de loop der jaren steeds meer in duisternis heeft gehuld.  Sedert de verkoop van het onroerend goed in 2008 is het pikzwart geworden.

En als klap op de vuurpijl blijkt nu dat de stichting blijkens recente statutenwijziging  zelfs haar doelstelling heeft gewijzigd om zich geheel te wijden aan de instandhouding van het instituut kermis al cultureel  erfgoed.  Hoe bont kun je het maken, terwijl diezelfde voorzitter 25 jaar geleden met groot enthousiasme aan de wieg stond van het oorspronkelijke Dolderse initiatief.  De maat is meer dan vol.

In het AD/UN van vrijdag 2 November  -editie Utrecht Oost-  verscheen een artikel onder  de kop “Verhaal stinkt vanaf het begin”  waarin de BDD, de Hist. Vereniging en de Muziekvereniging commentaar geven, evenals de Gemeente met wie het bestuur van de Stichting ieder contact schuwt.  Wij hebben dit bericht de kop  Delta Dossier (1) meegegeven, want dit verhaal is nog lang niet ten einde.

Voor het artikel in het AD/UN lees meer>>>>