Belangenvereniging Den Dolder –


21 november 2012

Dolders Nieuws in de StadsPers van 21 November 2012

Category: Bestemmingsplannen,Publicaties Stadspers – Belangenvereniging Den Dolder 15:55

In de pagina van de Belangenvereniging wordt deze keer aandacht gevraagd voor het buurtinitiatief  om in goede samenwerking met de Gemeente  een (tijdelijke ?)  bestemming te geven aan het terrein van de gesloopte voormalige Hazenboschschool.

Onder  Bestuursberichten is er informatie over het ProRail bomenkap dossier,  het inmiddels na amendering door de Raad aanvaarde Verkeerscirculatieplan en  het recente veiligheidsoverleg.

Lees het Dolders Nieuws >>>>>

Het Delta Dossier (2) “Den Dolder bedrogen”

Category: Bestemmingsplannen,Delta dossier – Belangenvereniging Den Dolder 14:41

Naar aanleiding van de publicatie in het AD/UN van 2 november 2012 heeft het bestuur van de vereniging een artikel kunnen plaatsen  in de StadsPers van 7 november 2012, waarin wordt ingegaan op de achtergrond van de totstandkoming van de Stichting Dorpshuis Den Dolder in 1987  en een dringend beroep wordt gedaan op het huidige bestuur van Stichting De Delta om de statutenwijziging, waarin wordt beperkt tot kermiscultuur,  terug te draaien tot het oorspronkelijke doel,  nl. de  de welzijnsbevordering vande Dolderse gemeenschap,  en openheid van zaken te geven.

Lees het artikel >>>>>

 

4 november 2012

Het Delta Dossier (1), Kermisklanten

Category: Bestemmingsplannen,Delta dossier – Belangenvereniging Den Dolder 14:11

Veel Doldenaren en Dolderse organiaties vragen zich al jarenlang af hoe het mogelijk is dat de oorspronkelijke Stichting Dorpshuis Den Dolder zich onder aanvoering van haar voorzitter Dick Fasseur in de loop der jaren steeds meer in duisternis heeft gehuld.  Sedert de verkoop van het onroerend goed in 2008 is het pikzwart geworden.

En als klap op de vuurpijl blijkt nu dat de stichting blijkens recente statutenwijziging  zelfs haar doelstelling heeft gewijzigd om zich geheel te wijden aan de instandhouding van het instituut kermis al cultureel  erfgoed.  Hoe bont kun je het maken, terwijl diezelfde voorzitter 25 jaar geleden met groot enthousiasme aan de wieg stond van het oorspronkelijke Dolderse initiatief.  De maat is meer dan vol.

In het AD/UN van vrijdag 2 November  -editie Utrecht Oost-  verscheen een artikel onder  de kop “Verhaal stinkt vanaf het begin”  waarin de BDD, de Hist. Vereniging en de Muziekvereniging commentaar geven, evenals de Gemeente met wie het bestuur van de Stichting ieder contact schuwt.  Wij hebben dit bericht de kop  Delta Dossier (1) meegegeven, want dit verhaal is nog lang niet ten einde.

Voor het artikel in het AD/UN lees meer>>>>