Belangenvereniging Den Dolder –


14 mei 2018

Dolders Nieuws 9 mei 2018 – ALV, Zeister coalitie en Paltzerweg

Dolders Nieuws 9 mei 2018

 

Het Dolders Nieuws in de StadsPers van 9 mei besteedt aandacht aan de rommelige en onzorgvuldige besluitvorming door de gemeente en de provincie die er toe leidde dat een deel van de Paltzerweg opnieuw geheel op de schop ging ten behoeve van een zogenaamde proef voor gewijzigde fietsstroken. Ten onrechte werd de BDD hierbij door de Gemeente betrokken als zouden wij hiermee hebben ingestemd.

Verder wordt in deze uitgave het na de gemeenteraadsverkiezingen onlangs tot stand gekomen nieuwe College van B&W gepresenteerd en wordt in het bestuursbericht onder meer  commentaar geleverd over de voortgaande  veiligheidsmaatregelen rond Altrecht en Aventurijn.

Dolders Nieuws 9 mei 2018

Tekst mailwisseling inzake fietsstroken Paltzerweg met de gemeente

Het coalitieakkoord kunt u vinden op de website van de gemeente zeist: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6438394/1/Hoofdlijnenakkoord_2018_%28tekenversie%29

 

5 december 2017

Dolders Nieuws 6 december 2017 Voorlopige conclusie inspecties, status PGB en tunneltje

Category: Anne Faber,Publicaties Stadspers,Vierde kwadrant – Richard van Oeffel 09:51

Dolders Nieuws in de StadsPers van 6 december 2017. In deze uitgave de vooorlopige conclusies van de inspecties met betrekking tot Aventurijn. Verder de status van de Plan BegeleidingsGroep (PGB) inzake de ontwikkeling van Den Dolder Noord Oost (DDNO) en de oplevering van de Tolhuistunnel op 6 december. Bij de oplevering zijn een aantal kleine punten geconstateerd en de aannemer is deze punten nu aan het oplossen. De officiele opening zal in januari zijn.

Drukproef-Belangenvereniging-Den-Dolder-week-49-2017

8 juni 2017

Dolders Nieuws 7 juni over Tolhuislaantunnel, de PBG W.A-.Hoeve en gesprek met de wijkwethouder

Category: Bestemmingsplannen,Gemeente Zeist over DD,Publicaties Stadspers,Vierde kwadrant – Belangenvereniging Den Dolder 14:27

In deze uitgave van het Dolders Nieuws  een verslag van het inschuiven van de tunnelmoot van de Tolhuislaantunnel in aanbouw op 20 mei jl. Verder een bericht over het afsprakenkader tussen Altrecht, de Gemeente en dorpsvertegenwoordigers voor de in te stellen  Project Begeleidings Groep bij de voorgenomen woningbouw op de W.A. Hoeve. Tenslotte wordt u bijgepraat over een aantal zaken die aan de orde kwamen in ons recente overleg met de Wijkwethouder, zoals de plannen mbt.  Almata, de gang van zaken rond de autobranden en de noodzaak tot communicatieverbetering.

Dolders Nieuws week 23 2017

Timelapse invoegen tunnelsegment Tolhuislaan

Flyer Altrecht Buurtcoaches
Flyer Altrecht over buurtcoaches DD

20 maart 2017

Dolders Nieuws 15 maart over Telslangen en de Kameel

In deze uitgave van Dolders Nieuws schrijft de Belangenvereniging Den Dolder (BDD) over verkeerstellingen waarmee gemeten zal worden hoe groot de toename van veiligheid bij de spoorwegovergang is na ingebruikname tunnel bij Tolhuislaan. Verder legt de BDD uit wat de rol is van de WA Project Begeleidingsgroep (PBG) Den Dolder Noord Oost en worden mensen met affiniteit uitgenodigd te solliciteren voor deelname aan deze PBG. Sociaal Cultureel Centrum De Kameel bestaat 2 jaar en dat een goede reden voor een feest.Dolders Nieuws week 11 2017

30 augustus 2016

Publicatie Stadpers 31 augustus 2016

Altrecht vertrekt, Den Dolder de Dupe (?) Laten we maar meteen met de deur in huis vallen; Den Dolder zou zomaar eens 600 of meer voordeuren erbij kunnen krijgen. Hier meer over in de Stadspers 31 augustus 2016

15 april 2016

Publicatie Stadspers 13 april 2016

Category: Activiteiten,Vierde kwadrant – Richard van Oeffel 21:22

In deze uitgave meer nieuws over de Tolhuislaantunnel, de ontwikkelingen in Den Dolder Noord-Oost, herinrichting Centrum Den Dolder en uitslagen van referendum over het associatieverdrag inzake de Oekraïne   Stadspers 13 april 2016

1 februari 2016

Publicatie Stadspers 3 februari 2016

Category: Bouwplannen,Geen categorie,Publicaties Stadspers,Vierde kwadrant – Richard van Oeffel 22:53

Stadspers 3 februari 2016

De Hazenboschbeeldjes in ouder luister hersteld.. Voortgang Den Dolder Noord Oost (WA Hoeve)…. Het Duivendorp wordt vervolgd, plus bericht van het bestuurd.

13 december 2015

Publicatie Stadspers 16 december 2015

Category: Bouwplannen,Geen categorie,Vierde kwadrant – Richard van Oeffel 22:32

De dromen rond Altrecht, uitnodiging feestelijke opening Hazenbosch en terugblik van het bestuur over 2015 Stadspers 16 december 2015

24 november 2015

Publicatie Stadspers 24 november 2015

Category: Publicaties Stadspers,Vierde kwadrant – Richard van Oeffel 20:40

Toekomst Willem Arntsz terrein, Gebiedsvisie Den Dolder Noord-Oost, wensen formulier, status Dennendal .. Stadspers 24 november 2015 Gebiedsvisie Den Dolder Noord-Oost p1 Stadspers 24 november 2015 Bestuursbericht p2