Belangenvereniging Den Dolder


24 oktober 2018

Brief BDD dd. 19 oktober over bidbook Altrecht

Katina 14:08

Eind augustus heeft de gemeente afspraken gemaakt met Altrecht over het bidbook.

Op basis van het bidbook doen projectontwikkelaars een bod, dus het is een belangrijk stuk.

Het eerste bidbook was volgens de gemeente onvoldoende in overeenstemming met de gebiedsvisie, vandaar het nader overleg, met de nadere afspraken.

Helaas, helaas, zijn deze nieuwe afspraken gemaakt zonder de tijdelijke planbegeleidingscommissie te betrekken en lijken deze laatste afspraken ook niet éénduidig overeenstemming met de gebiedsvisie.

Zo  lijkt er onduidelijkheid te zijn ontstaan over de in de gebiedsvisie afgesproken bouwstop bij een gerealiseerde opbrengst van 15 miljoen euro en lijkt de woonvisie stringenter benoemd dan in de gebiedsvisie.

Op 19 oktober hebben de BDD en de tijdelijke plan begeleidingscommissie een brief geschreven aan de Burgemeester om hun zorgen te delen over het niet betrekken van de tijdelijke planbegeleidingsgroep bij het maken van de afspraken.

Lees hier voor de brief:Brief aan burgemeester ea inzake Altrecht en PBG 19 oktober 2018

 

7 september 2018

Brief gemeente aan Altrecht over Bidboek

Katina 17:40

Op 18 juni 2018 stuurde de gemeente een  brief aan Altrecht over het bidboek. Dat is het boekwerk waar alles instaat over de openbare aanbesteding van het Altrecht terrein.
Het bidboek was volgens de gemeente op bepaalde punten niet helemaal in overeenstemming met de gebiedsvisie.
reactie BW op bidboek 2018 juni 19 (3)

Mail bestuur aan Altrecht over bizarre informatie/inspraakavond

Katina 17:20

Op 23 mei 2018 organiseerde Altrecht een bewonersavond over de bouwplannen op het Altrecht terrein.

Het werd een rare mix van informatie en inspraak.
Het leek wel alsof Altrecht de discussieronde over de gebiedsvisie over wilde doen. Reden voor het bestuur van de BDD om onderstaande mail te sturen.

mail bestuur BDD aan Altrect dd. 31 mei 2018

29 januari 2017

Dolders Nieuws 1 februari 2017 – Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost. Wrange Smaak.

Erik van Leeuwen 17:51

In deze uitgave van Dolders Nieuws kunt u lezen wat er met de Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost is gebeurd nadat de Dolderse burgers deze aan de gemeenteraad gegeven hebben.
Helaas is de werkgroep in hun wens tot beperkte woningbouw gepasseerd door de gemeenteraad en dreigt nu grote uitbreiding van Den Dolder op de WA hoeve na vertrek van Altrecht Def.. proef Dolders Nieuws Belangenvereniging Den Dolder 05 2017

12 januari 2017

Brief aan raad over de Gebiedsvisie WA hoeve; Geen extra kaders toevoegen!

Erik van Leeuwen 18:08

Tijdens de Ronde Tafel bijeenkomst 20 en 22 december 2016 werd er geopperd om de gemeentelijke woonvisie toe te voegen als kader aan de gebiedsvisie WA hoeve. Dit betekent dat er veel meer woningen gebouwd moeten worden op WA hoeve dan besproken in de werkgroep.
De BDD heeft de raad via deze brief haar argumenten tegen toevoegen van de woonvisie laten weten.

Brief aan raadsleden over Gebiedsvisie WA Hoeve 12 jan 2017

13 december 2016

Publicatie Stadspers 14 december 2016, Concept gebiedsvisie WA-Hoeve en ingezonden brief BDD naar Gemeenteraad

Richard van Oeffel 20:37

Ontwikkeling rode contouren WA-Hoeve, toekomst Almata / Den Engh, verkeerszaken centrum Den Dolder ..publicatie-stadspers-14-december-2016 , Concept gebiedsvisie WA-Hoeve en ingezonden brief BDD naar Gemeenteraad. 20160624-gebiedsvisie-lage-resolutiebdd-rode-contouren-wa-hoeve-den-dolder-1-dec-2016 .