Belangenvereniging Den Dolder


4 november 2009

Verkeersmodel Den Dolder

Belangenvereniging Den Dolder 17:41

Eindelijk is er nieuw verkeersmodel ontwikkeld waarin de te verwachten verkeersgevolgen van de afsluiting van de spoorwegovergang voor snelverkeer worden weergegeven.
Lees meer>>>

21 oktober 2009

Dolders Nieuws

Tags: – Belangenvereniging Den Dolder 17:39

In het Dolders Nieuws van deze week wordt onder meer aandacht besteed aan de Structuurvisie Zeist 2020, een mogelijke afsluiting van de Paduaweg en “Beter Zeist”.
Lees meer>>>