Belangenvereniging Den Dolder


29 januari 2017

Dolders Nieuws 1 februari 2017 – Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost. Wrange Smaak.

Erik van Leeuwen 17:51

In deze uitgave van Dolders Nieuws kunt u lezen wat er met de Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost is gebeurd nadat de Dolderse burgers deze aan de gemeenteraad gegeven hebben.
Helaas is de werkgroep in hun wens tot beperkte woningbouw gepasseerd door de gemeenteraad en dreigt nu grote uitbreiding van Den Dolder op de WA hoeve na vertrek van Altrecht Def.. proef Dolders Nieuws Belangenvereniging Den Dolder 05 2017

12 januari 2017

Brief aan raad over de Gebiedsvisie WA hoeve; Geen extra kaders toevoegen!

Erik van Leeuwen 18:08

Tijdens de Ronde Tafel bijeenkomst 20 en 22 december 2016 werd er geopperd om de gemeentelijke woonvisie toe te voegen als kader aan de gebiedsvisie WA hoeve. Dit betekent dat er veel meer woningen gebouwd moeten worden op WA hoeve dan besproken in de werkgroep.
De BDD heeft de raad via deze brief haar argumenten tegen toevoegen van de woonvisie laten weten.

Brief aan raadsleden over Gebiedsvisie WA Hoeve 12 jan 2017

13 december 2016

Publicatie Stadspers 14 december 2016, Concept gebiedsvisie WA-Hoeve en ingezonden brief BDD naar Gemeenteraad

Richard van Oeffel 20:37

Ontwikkeling rode contouren WA-Hoeve, toekomst Almata / Den Engh, verkeerszaken centrum Den Dolder ..publicatie-stadspers-14-december-2016 , Concept gebiedsvisie WA-Hoeve en ingezonden brief BDD naar Gemeenteraad. 20160624-gebiedsvisie-lage-resolutiebdd-rode-contouren-wa-hoeve-den-dolder-1-dec-2016 .

26 februari 2014

Stankoverlast aan de Schröder van der Kolklaan

Jan Scherphuis 13:03

Al maanden heerst er weer ernstige stankoverlast aan de Schröder van der Kolklaan en omgeving. Niet alleen in de straat,  maar nu ook weer in de huizen. Een herhaling van de problematiek van een paar jaar geleden. De  belangenvereniging heeft maandenlang bij de   gemeente aangedrongen op actie en tientallen buurtbewoners hebben hebben zich bij de Gemeente beklaagd. Pas nadat de belangenvereniging een zware ultimatieve mail aan de Gemeente stuurde en publiciteit werd gezocht in het AD/UN, kwam er enige beweging. De Gemeente had eindelijk de moed om de burger tenminste te informeren hoe ze met dit probleem omgaat. Men is beweerdelijk afhankelijk van de ODRU, de Omgevingsdienst regio Utrecht.  Dit is een nieuw overkoepelend orgaan van (een deel van) de gemeentes in de provincie Utrecht op het terrein van millieu. Deze dienst heeft mede namens de Gemeente Zeist een brief gechreven aan de bewoners, waarin wordt verzocht om stankoverlast direct te melden en mee te helpen de oorzaak op te speuren.   Zie de ODRU  brief  >>>>>>

Het ligt nogal voor de hand om de bron van de stank net als een paar jaar geleden bij de REMIA te zoeken.  Het is dan ook zeer begrijpelijk dat ook de REMIA   een helder bericht  in de getroffen  buurt heeft verspreid.   Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de Remia zich  in 2008 heeft verzet tegen het verwijderen van haar eigen afzonderijke riool om in plaats daarvan  te moeten lozen op het gemeenschappelijke riool.  Zij heeft de Gemeente indertijd uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de risico’s.  Zie de Remia brief >>>>>.

 

15 juli 2010

Illegale bomenkap Den Dolder haalt de pers

Belangenvereniging Den Dolder 16:54

In het AD/UN van heden staat een artikel over dit onderwerp. Lees meer >>>.

14 juli 2010

Eikenprocessierups ook in Den Dolder

Belangenvereniging Den Dolder 16:55

In het Dolders Nieuws in de StadsPers van heden wordt onder meer aandacht gevraagd voor de momenteel voor de gezondheid gevaarlijke eikenprocessierups. Ook wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van uw eventuele contacten met de Gemeente.  Lees meer >>>.