Belangenvereniging Den Dolder –


17 februari 2022

Zienswijze conceptbestemmingsplannen WA Hoeve.

Op 6 Januari 2022 legde de gemeente twee conceptbestemmingsplannen voor de WA Hoeve ter inzage.

Het conceptbestemmingsplan voor de Historische middenas en het conceptbestemmingsplan voor het Noord- en Zuidvlak.

https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/wa-hoeve-historische-middenas

https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/wa-hoeve-noordelijke-en-zuidelijk-ontwikkelveld

Alleen deze twee bestemmingsplannen behelzen als 256 woningen (196 nieuw te bouwen en 60 appartementen in de oude gebouwen op de historische middenas) en dan moet hierna nog een plan komen voor het grootste vlak, de zorgkern.

De Belangenvereniging is zeker niet tegen huizenbouw.
Wel maakt de belangenvereniging zich grote zorgen over het feit dat teveel nieuwe woningen een te grote druk legt op het dorpse karakter van Den Dolder, de voorzieningen en de natuurgebieden om de WA Hoeve.
Deze discussie is al in 2015 en 2016 gevoerd en een projectgroep met ongeveer 20 vertegenwoordigers uit het dorp en heeft geleid tot een gebiedsvisie, vastgesteld door de Gemeenteraad in januari 2017.
De belangenvereniging maakt zich ook zorgen over het naleven van deze gebiedsvisie.
Om deze redenen heeft de belangenvereniging een zienswijze ingediend.

22 april 2021

Gemeente nodigt uit tot stemmen voor waarden omgevingsvisie.

Via de site www.omzeist.nl kunt u stemmen voor of tegen 4 waarden van Den Dolder.
Heel algemene waarden, waarmee de meeste mensen het waarschijnlijk wel eens zullen zijn, te weten:
-De Dorpse sfeer houden we graag overeind. Hier horen ontmoetingsplekken voor jong en oud bij.
-Unieke natuur (duinen in de bossen) en landgoederen van Den Dolder moeten behouden blijven.
-Als inwoner van Den Dolder kies ik bewust voor (verkeers)veiligheid, rust en stilte.
-Den Dolder kiest voor kindvriendelijk.

In de ogen van de Belangenvereniging Den Dolder is dit een buitengewoon magere invulling van de omgevingsvisie tot nu toe. Maar toch… even de link aanklikken en stemmen kan ook weer geen kwaad. U kunt er ook een opmerking bijplaatsen. Stemmen kan tot 2 mei!
https://www.omzeist.nl/omgevingsvisie/belangrijkhome/belangrijkdendolder/default.aspx

Wat is de omgevingsvisie ook alweer? De ruimtekaart/eerste Zeister omgevingsvisie wordt de basis voor alle toekomstige plannen die iets gaan veranderen in de openbare ruimte van de gemeente. Het streven is dat nieuwe plannen zo veel mogelijk aansluiten op deze ruimtekaart. In de ruimtekaart staat zowel wat inwoners belangrijk vinden voor hun eigen buurt, maar ook wat tal van ontwikkelingen en ambities zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen of mobiliteit. Iedere gemeente, provincie en het rijk zelf is verplicht om een dergelijke omgevingsvisie op te stellen. Dit moet vanuit de Nieuwe Omgevingswet, die vermoedelijk op 1 januari 2022 zal gelden.

Petitie
Daarnaast wijst de Belangenvereniging Den Dolder u nogmaals op de Petitie van de Stichting Beter Zeist, die u kunt tekenen voor behoud van het dorpse karakter van Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Bosch en Duin en, Huis ter Heide.
https://beterzeist.com/petitie/
Zie voor verdere uitleg het bericht van 22 maart hieronder.

22 maart 2021

Petitie Red Zeist, voor behoud groene en dorpse karakter Zeist en zijn buurten.

De Stichting Beter Zeist en alle belangenverenigingen van de wijken en buurten in Zeist, zijn een petitie gestart voor het behoud van het groene en dorpse karakter van Zeist en zijn wijken/buurten. Ook Den Dolder.
Wij bevelen deze petitie van harte aan.

https://beterzeist.com/petitie/

Wat is er namelijk aan de hand?
Zonder enige vorm van inspraak of burgerparticipatie hebben bestuurders, waaronder de wethouder van Zeist, hun handtekening gezet onder het document Utrecht Nabij. Dat is een plan dat uitgaat van de bouw van 125.00 woningen in de regio Utrecht en het aantrekken van 80.000 tot 100.000 nieuwe banen hoogwaardige werkgelegenheid.
Zeist moet daarin een belangrijke functie krijgen. Het wordt de grootse groeikern. Dat er in de regio huizen gebouwd worden voor jongeren en groepen die moeilijk aan een woning komen is logisch. Maar dat men daarnaast, in deze regio die qua werkgelegenheid toch al tot de top van Nederland behoort, nog verder inzet op meer, meer, meer, en dat Zeist daarvoor een belangrijke groeikern moet worden, dáár zit de crux. En dat alles op basis van afspraken op bestuurlijk niveau waar de burger buiten gehouden is.

Zie hieronder ook het persbericht van de Stichting Beter Zeist


29 januari 2017

Dolders Nieuws 1 februari 2017 – Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost. Wrange Smaak.

Category: Bestemmingsplannen,Bouwplannen,Natuur en groen,Publicaties Stadspers,wa hoeve – Belangenvereniging Den Dolder 17:51

In deze uitgave van Dolders Nieuws kunt u lezen wat er met de Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost is gebeurd nadat de Dolderse burgers deze aan de gemeenteraad gegeven hebben.
Helaas is de werkgroep in hun wens tot beperkte woningbouw gepasseerd door de gemeenteraad en dreigt nu grote uitbreiding van Den Dolder op de WA hoeve na vertrek van Altrecht Def.. proef Dolders Nieuws Belangenvereniging Den Dolder 05 2017

12 januari 2017

Brief aan raad over de Gebiedsvisie WA hoeve; Geen extra kaders toevoegen!

Category: Bouwplannen,Geen categorie,Natuur en groen,wa hoeve – Belangenvereniging Den Dolder 18:08

Tijdens de Ronde Tafel bijeenkomst 20 en 22 december 2016 werd er geopperd om de gemeentelijke woonvisie toe te voegen als kader aan de gebiedsvisie WA hoeve. Dit betekent dat er veel meer woningen gebouwd moeten worden op WA hoeve dan besproken in de werkgroep.
De BDD heeft de raad via deze brief haar argumenten tegen toevoegen van de woonvisie laten weten.

Brief aan raadsleden over Gebiedsvisie WA Hoeve 12 jan 2017

13 december 2016

Publicatie Stadspers 14 december 2016, Concept gebiedsvisie WA-Hoeve en ingezonden brief BDD naar Gemeenteraad

Category: Bouwplannen,Natuur en groen,Publicaties Stadspers,Verkeer,wa hoeve – Richard van Oeffel 20:37

Ontwikkeling rode contouren WA-Hoeve, toekomst Almata / Den Engh, verkeerszaken centrum Den Dolder ..publicatie-stadspers-14-december-2016 , Concept gebiedsvisie WA-Hoeve en ingezonden brief BDD naar Gemeenteraad. 20160624-gebiedsvisie-lage-resolutiebdd-rode-contouren-wa-hoeve-den-dolder-1-dec-2016 .

26 februari 2014

Stankoverlast aan de Schröder van der Kolklaan

Category: Natuur en groen,Publicaties Stadspers – Belangenvereniging Den Dolder 13:03

Al maanden heerst er weer ernstige stankoverlast aan de Schröder van der Kolklaan en omgeving. Niet alleen in de straat,  maar nu ook weer in de huizen. Een herhaling van de problematiek van een paar jaar geleden. De  belangenvereniging heeft maandenlang bij de   gemeente aangedrongen op actie en tientallen buurtbewoners hebben hebben zich bij de Gemeente beklaagd. Pas nadat de belangenvereniging een zware ultimatieve mail aan de Gemeente stuurde en publiciteit werd gezocht in het AD/UN, kwam er enige beweging. De Gemeente had eindelijk de moed om de burger tenminste te informeren hoe ze met dit probleem omgaat. Men is beweerdelijk afhankelijk van de ODRU, de Omgevingsdienst regio Utrecht.  Dit is een nieuw overkoepelend orgaan van (een deel van) de gemeentes in de provincie Utrecht op het terrein van millieu. Deze dienst heeft mede namens de Gemeente Zeist een brief gechreven aan de bewoners, waarin wordt verzocht om stankoverlast direct te melden en mee te helpen de oorzaak op te speuren.   Zie de ODRU  brief  >>>>>>

Het ligt nogal voor de hand om de bron van de stank net als een paar jaar geleden bij de REMIA te zoeken.  Het is dan ook zeer begrijpelijk dat ook de REMIA   een helder bericht  in de getroffen  buurt heeft verspreid.   Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de Remia zich  in 2008 heeft verzet tegen het verwijderen van haar eigen afzonderijke riool om in plaats daarvan  te moeten lozen op het gemeenschappelijke riool.  Zij heeft de Gemeente indertijd uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de risico’s.  Zie de Remia brief >>>>>.

 

15 juli 2010

Illegale bomenkap Den Dolder haalt de pers

Category: Natuur en groen – Belangenvereniging Den Dolder 16:54

In het AD/UN van heden staat een artikel over dit onderwerp. Lees meer >>>.

14 juli 2010

Eikenprocessierups ook in Den Dolder

Category: Natuur en groen – Belangenvereniging Den Dolder 16:55

In het Dolders Nieuws in de StadsPers van heden wordt onder meer aandacht gevraagd voor de momenteel voor de gezondheid gevaarlijke eikenprocessierups. Ook wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van uw eventuele contacten met de Gemeente.  Lees meer >>>.