Belangenvereniging Den Dolder –


23 december 2020

De Kameel kan nog 6 jaar blijven bestaan.

Hoera! Het enige buurthuis van Den Dolder, “De Kameel” heeft weer voor 6 jaar subsidie gekregen.

Dank aan de gemeente, hulde aan het bestuur van De Kameel dat dat voor elkaar gekregen heeft.

30 oktober 2018

Dolders nieuws 31 oktober 2018

In ons Dolders Nieuws, gepubliceerd in de StadsPers die huis aan huis wordt verspreid in Den Dolder en omgeving, wordt deze keer aandacht besteed aan het Leefbaarheidsonderzoek WAhoeve, de voortgang m.b.t.  de problemenrond de WA bidbook procedure en de leuke ontwikkelingen rond Stichting De Kameel.

Zie de volgende links:

Dolders nieuws 31 oktober 2018

Leefbaarheidsonderzoek WA Hoeve Rapport – DEF

www.stichtingdekameel.nl

Voor meer  informatie over de brief van 19 oktober 2018 over bidbook Altrecht, verwijzen wij naar het bericht hieronder.

14 mei 2018

Dolders Nieuws 9 mei 2018 – ALV, Zeister coalitie en Paltzerweg

Dolders Nieuws 9 mei 2018

 

Het Dolders Nieuws in de StadsPers van 9 mei besteedt aandacht aan de rommelige en onzorgvuldige besluitvorming door de gemeente en de provincie die er toe leidde dat een deel van de Paltzerweg opnieuw geheel op de schop ging ten behoeve van een zogenaamde proef voor gewijzigde fietsstroken. Ten onrechte werd de BDD hierbij door de Gemeente betrokken als zouden wij hiermee hebben ingestemd.

Verder wordt in deze uitgave het na de gemeenteraadsverkiezingen onlangs tot stand gekomen nieuwe College van B&W gepresenteerd en wordt in het bestuursbericht onder meer  commentaar geleverd over de voortgaande  veiligheidsmaatregelen rond Altrecht en Aventurijn.

Dolders Nieuws 9 mei 2018

Tekst mailwisseling inzake fietsstroken Paltzerweg met de gemeente

Het coalitieakkoord kunt u vinden op de website van de gemeente zeist: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6438394/1/Hoofdlijnenakkoord_2018_%28tekenversie%29

 

13 maart 2018

Dolder Nieuws 14 Maart 2018 – Verkiezingsdebat verslag

Op 2 maart heeft de BDD het verkiezingsdebat georganiseerd voor Den Dolder in de Kameel. Samen met het bestuursbericht, wordt deze gepubliceerd in de stadspers van woensdag 14 maart. Deze publicatie vindt u ook in de bijlage hieronder.

Stadspers Belangenvereniging Den Dolder 11 2018

28 februari 2018

Dolders Nieuws 28 februari 2018 – Verkiezingsdebat uitnodiging

Het Dolders nieuws van 28 februari met de hoofdpunten van het verkiezingsdebat dat vrijdagavond a.s (2 maart) wordt gehouden in de sociaal cultureel centrum De Kameel. Verder is er nog een stukje over een proef met fietspad belijning aan de Paltzerweg.

Drukproef Belangenvereniging Den Dolder – week 9

13 februari 2018

Verkiezingsbijeenkomst in Den Dolder op 2 maart 20:00 uur De Kameel

Net als 4 jaar geleden houdt de BDD weer een verkiezingsbijeenkomst in de kameel. Op deze avond mogen alle fractie voorzitters hun mening geven hoe zij aan de wensen van de Den Dolder tegemoet willen gaan komen.

2017-12-05 Memo tbv verkiezingen in 2018

Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De verkiezingsbijeenkomst wordt gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Kameel, Dolderseweg 167A en de zaal gaat open om 19:30. De vermoedelijke eindtijd zal 22:00 uur zijn.

Dit is ook gepubliceerd in de Stadspers van 14 februari:

Drukproef Stadspers Belangenvereniging Den Dolder – week 7

5 december 2017

De BDD Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018

Category: Activiteiten,De Kameel (soc. cult. centrum) – Richard van Oeffel 11:25

Op 6 januari houden wij onze Nieuwjaarsreceptie in de Kameel van 17:00 tot 19:00. De wijkwethouder zal ook van de parij zijn. Het lijkt ons een goed moment om terug te kijken op afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de nieuwe ontwikkelingen in ons Dorp. Er is muziek, drinken en een hapje. U bent allen van harte uitgenodigd, ook als u nog geen lid bent van onze vereniging. Samen met u zal het een gezellig begin van het nieuwe jaar worden.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie BDD 6-1-2018

20 maart 2017

Dolders Nieuws 15 maart over Telslangen en de Kameel

In deze uitgave van Dolders Nieuws schrijft de Belangenvereniging Den Dolder (BDD) over verkeerstellingen waarmee gemeten zal worden hoe groot de toename van veiligheid bij de spoorwegovergang is na ingebruikname tunnel bij Tolhuislaan. Verder legt de BDD uit wat de rol is van de WA Project Begeleidingsgroep (PBG) Den Dolder Noord Oost en worden mensen met affiniteit uitgenodigd te solliciteren voor deelname aan deze PBG. Sociaal Cultureel Centrum De Kameel bestaat 2 jaar en dat een goede reden voor een feest.Dolders Nieuws week 11 2017

15 april 2015

Uitnodiging Opening De Kameel Zaterdag 18 april van 15:00 – 19:00 uur

Category: De Kameel (soc. cult. centrum) – Richard van Oeffel 22:10

Sinds januari 2015 hebben wij de sleutel van jongerencentrum de Kameel in Den Dolder overgenomen van MeanderOmnium. Wij hebben als bewoners en verenigingen gezamenlijk het initiatief genomen en de kans gekregen, om in eigen beheer een fijn, functioneel gebouw te behouden voor de sociale en culturele activiteiten in ons dorp.

Wij zijn al enige tijd bezig maar op zaterdag 18 april openen wij ons sociaal cultureel centrum officieel! Trots willen wij u de vernieuwde Kameel tonen. Van harte nodigen wij u daarom uit bij de feestelijke opening ervan aanwezig te zijn.

Datum: zaterdag 18 april

Tijd: van 15 uur tot 19 uur

Plaats: Dolderseweg 167a, Den Dolder

Na het officiële  openingsmoment om 16.00 uur krijgt u de kans kennis te maken met de verschillende groepen gebruikers van De Kameel. En te genieten van een hapje, een drankje, en de diverse activiteiten die er plaatsvinden.

Wij hopen u te begroeten op deze voor ons feestelijke dag! Wilt u vooraf kenbaar maken of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn? Hartelijk dank.

Mail: secretaris@stichtingdekameel.nl

Met vriendelijke groeten,

namens de gebruikers en het bestuur van stichting de Kameel Den Dolder,

Jan Berndsen en Hetty Beekman

 

DJOIN (stichting Dolders Jongeren Initiatief)

Vereniging Atelier Den Dolder

Muziekvereniging Dr. Engelhard

Belangenvereniging Den Dolder

1 april 2015

Dolders Nieuws in de Stadspers van 1 april 2015

Verkiezingsuitslag Provinciale Staten, Voortgang Tolhuislaantunnel, Waterschapsverkiezing en Uitnodiging Opening Sociaal Cultureel Centrum De Kameel …Belangenvereniging Den Dolder 14 2015 final