Belangenvereniging Den Dolder


6 juli 2017

Dolders Nieuws 5 juli 2017; Wat is uw prioriteitenlijst?

Category: Gemeente Zeist over DD,Publicaties Stadspers – Erik van Leeuwen – 16:04

Zoals u kunt lezen in deze uitgave bereidt de BDD zich nu al voor op de Gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaats zullen vinden. Net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2014) zal de BDD een memo opstellen met daarin de speerpunten voor Den Dolder. De verkiezingstijd is de periode waarin politieke partijen het meest gevoelig zijn voor de noden van de burger. Dat bleek ook in 2014, toen alle speerpunten opgenomen zijn in het coalitieakkoord. Via deze mail en de publicatie vragen wij aan u om uw speerpunten (max 5) aan ons door te geven als voeding voor onze memo 2018.

Belangenvereniging Den Dolder 27 2017

Geen reacties

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.