Belangenvereniging Den Dolder –


6 februari 2021

Gemeente start Besluitvorming Omgevingsvisie weer op. 15 februari en 3 maart inspraakmogelijkheid

Category: bethesda,Geen categorie – Katina – 18:03

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet gelden. Die vervangt dan de wet op de Ruimtelijke Ordening en andere ruimtelijke ordeningswetten.
Voor de nieuwe Omgevingswet is het belangrijkste kerndocument de omgevingsvisie.
Die moet voor Zeist dus af zijn voor 1 januari 2022.
In de nieuwe Omgevingswet is de positie van de burger niet sterk. Voorafgaand aan een omgevingsvisie moet er inspraak zijn, maar de wet schrijft niet voor hoe. Ook is er tegen een omgevingsvisie geen bezwaar of beroep mogelijk. Terwijl het later, bij het vaststellen van bestemmingsplannen etc, wel het basisdocument is, waaraan wordt getoetst.

Voorjaar 2020 begon de gemeente aan de inspraak voor de omgevingsvisie. Mensen werden per brief en digitaal uitgenodigd om op een omgevingskaart een pijl te zetten bij iets wat voor hen van waarde was, en een opmerking te plaatsen.
Op Waardekaart – Om Zeist kunt u zien wat er zoal is ingevuld.
Toen voel de inspraak stil vanwege corona.

Nu pakt de gemeente de inspraak toch maar weer op. Het moet namelijk voor 1 januari 2022 af zijn!
15 februari en 3 maart vergadert de gemeente er over verder met de burgers. Uiteraard digitaal. Iedereen kan zich opgeven.

Let op: De omgevingsvisie moet ook weer passen in visies van hogere kaders. De meest gemene daarvan is de visie die met de regio is afgesproken. Zonder een snippertje inspraak van burgers.
Daar is afgesproken dat de Regio Utrecht een groeiregio worden.
Voor Zeist Noord is een huizenbouwopgave afgesproken van maximaal 5000 huizen. (Zie Eind Rapport Utrecht Nabij pag 91, via https://www.programma-uned.nl/nieuws/1821408.aspx en dan doorklikken naar documenten).
Reden voor elke burger om met zijn neus boven op de ontwikkelingen rond de omgevingsvisie te zitten.

Zie hier de uitnodiging van de gemeente voor de bijeenkomsten op 15 februari en 3 maart.
En voor de eerste aanzet van de gemeente. (Den Dolder is pagina 4 van 6)

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.