Belangenvereniging Den Dolder –


Gemeente Zeist

Politiek in Zeist

Als inwoners hebben we veel met de gemeente te maken. De burgemeester, de wethouders, ambtenaren en raadsleden hebben ieder hun eigen taak binnen de gemeente. Meer nog dan met de bestuurders hebben we als burgers te maken met de gemeentelijke ambtenaren. Zij “moeten” alle genomen besluiten in de raad uiteindelijk in de praktijk uitvoeren.

De zorg voor voldoende goede woonruimte is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Ook verkeer is een belangrijke gemeentelijke taak. Beide terreinen steeds in goed overleg met de burgers. Deze onderwerpen blijven voor Den Dolder uiterst actueel.

Als gemeenteraadsleden eenmaal door ons zijn gekozen, hebben ze geen blanco cheque tot aan de volgende verkiezingen. Ook tussendoor hebben de burgers invloed op het gemeentelijke beleid. Allereerst kunnen we het doen en laten van het gemeentebestuur controleren. Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbaar. Schriftelijke stukken kunnen door iedereen worden opgevraagd en daarnaast is de gemeente verplicht om de inwoners voor te lichten over belangrijke besluiten (Wet Openbaarheid van Bestuur).

In veel gevallen zullen we als Belangenvereniging Den Dolder dan ook onze mening kenbaar maken voordat een definitief besluit wordt genomen. Belanghebbenden kunnen bovendien altijd bezwaar maken. Nieuw is het zogenoemde proces van “interactieve beleidsvorming”. Bewoners praten hierbij mee, denken mee en beslissen dan mee over voorzieningen in de wijk.

Ten slotte biedt de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) mogelijkheden om bij de rechter in beroep te gaan tegen allerlei beslissingen van het gemeentebestuur.
De Belangvereniging wil graag op constructieve wijze met de gemeente samenwerken maar zal Indien nodig van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.

Naar de plannen en projecten van de gemeente Zeist