Belangenvereniging Den Dolder –


Wethouders

Wethouder GuddeDirk Gudde – Wethouder voor Ruimtelijke Ordening en Wijkgericht Werken

Goed dat de belangenvereniging er is!

Den Dolder is een plaats met een eigen geschiedenis. Inwoners van Den Dolder kunnen zich, en dat is te begrijpen, meer Doldernaar voelen dan Zeistenaar. Ook voor mij als nieuwe bestuurder in deze gemeente is het belangrijk, me dat te realiseren. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd, en er staat nog aardig wat op stapel in Den Dolder. Soms staan mensen achter ontwikkelingen, maar vaak ook niet. Veranderingen kunnen leiden tot ongerustheid of worden ervaren als een bedreiging van de leefsituatie.

Maar ik weet zeker dat er in de toekomst veel kansen zijn om Den Dolder tot een (nog) plezieriger plaats te maken om te wonen en te werken. Daar wil ik me met alle betrokkenen voor inzetten. Het is belangrijk dat de bewoners van Den Dolder in gesprek komen en blijven met de gemeente en andersom. De nieuwe Belangenvereniging kan daar een belangrijke rol in vervullen, als aanspreekpunt voor de gemeente en als spreekbuis voor de bewoners. Maar ook kan zij dienen als bron van informatie en ideeën. Ik hoop dan ook dat veel Doldenaren lid willen worden van de vereniging!

Het lijkt me goed als er een structureel overleg komt tussen de gemeente en de Belangenvereniging, en dat we elkaar weten te vinden als het nodig is. Ik wens de Belangenvereniging Den Dolder het allerbeste in de toekomst toe!