Belangenvereniging Den Dolder –


Overleg en resultaten

Met het bestuur van de Belangenvereniging vindt er periodiek overleg plaats over diverse onderwerpen met de gemeente Zeist.

Naast wethouder Dirk Gudde en ons vaste aanspreekpunt en contactpersoon voor Den Dolder, Christine de Bruijn als Procesmanager Wijkgericht Werken, zijn afhankelijk van de te bespreken onderwerpen ook beleidsmedewerkers hierbij aanwezig.

De gesprekken vinden wederzijds plaats in een “open en constructieve” sfeer.