Belangenvereniging Den Dolder –


Hart van de Heuvelrug

Hart van de Heuvelrug houdt veel projecten buiten de inspraak

Een aantal gemeenten werkt samen in Hart van de Heuvelrug. Deze samenwerkingsovereenkomst is zo opgesteld, dat veel van de plannen buiten de normale inspraak kunnen worden gehouden. De meest recente plankaart (17 juli 2008) van deze club vindt u hier. Ook het inrichtingsplan is beschikbaar (PDF, 4MB).

Uit het inrichtingsplan blijkt dat de recreatiemogelijkheden rond Den Dolder op een aantal plaatsen wordt beperkt. De fietsroute door het bos, die begint op het terrein van Altrecht, richting de spoorsplitsing door het bos en rond het bungalowpark wordt afgesloten. Ook alle wandelpaden in dat stukje bos gaan dicht.