Belangenvereniging Den Dolder –


Kleinere plannen

Nieuwbouw Andreas Foxlaan

Aan de Andreas Foxlaan is inmiddels 1 huis in aanbouw. Daarnaast staat in de meerjarenplanning woningbouwprojecten de bouw in de Andreas Foxlaan van 10 woningen met oplevering in 2010, evenwel met groot vertragingsrisico, Deze bouw moet nog starten.

Ongunstig voor omleiding spoor

De “by-pass” met een eventuele doorsteek door de Andreas Foxlaan is in dit kader wel bijzonder ongelukkig omdat het complex redelijk dicht aan de weg wordt gerealiseerd.Op deze plek zou nu juist de doorsteek breder moeten zijn in verband met de (mogelijke) aansluiting op de Nieuwe Dolderseweg.