Belangenvereniging Den Dolder –


31 januari 2021

Datum Raadsinformatiebijeenkomst en een nieuwe raadsinformatiebrief over WA Hoeve: 11 februari

Category: wa hoeve – Katina – 18:21

Dit bericht is een aanvulling op het bericht van 16 januari over de WA Hoeve (zie hieronder).
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een nieuwe brief over de WA Hoeve aan de Gemeenteraad gestuurd. RIB 2021.018

Het verzoek aan de Raad luidt om afspraak, dat de bouw stopt als deze voor Altrecht 15 miljoen heeft opgebracht, te schrappen. Doel hiervan is het ontwikkelen van de zorgkern.

Op 11 februari 20.00 uur, is hierover een openbare informatieavond in de gemeenteraad. Opgeven via de raadsgriffie@zeist.nl

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.