Belangenvereniging Den Dolder


10 december 2020

Ontwikkelingen met betrekking tot het WA-terrein, Altrecht en Fivoor.

Category: Anne Faber,Geen categorie,wa hoeve – Katina – 21:55

Woensdag 25 november vond weer een vergadering plaats van de Verbindingsgroep Fivoor. Het van deze verbindingsgroep is dat er meer verbinding ontstaat tussen het dorp en Fivoor, Altrecht en Reinaerde.

Daartoe wordt bij voorbeeld het speelplaatsje bij de Duivenhorst opgeknapt, (mede gefinancierd door Fivoor). Zie een eerder bericht op onze site. Ook is er een extra zitje gecreëerd op het terrein bij Fivoor, zodat bewoners van de instellingen daar kunnen chillen in plaats van bij de boom in het centrum van het dorp. Na Coronatijd hoopt men weer gezellige en leerzame bijeenkomsten voor dorpsbewoners te organiseren op het terrein van de instellingen.

Besproken werd ook dat er tijdelijk extra patiënten zijn gehuisvest bij Altrecht Den Dolder. Dit in verband met de verbouwing van een onderdeel van Altrecht in Utrecht. Altrecht deelde mede dat de verhuizing van deze patiënten soepel was verlopen.

Helaas deed Fivoor tijdens het verbindingsoverleg de schokkende mededeling dat zij heeft besloten per 1 januari 2021 de buurtcoaches terug te trekken uit het dorp. Zij komen niet meer buiten het instellingsterrein. Net nu de dorpsbewoners de weg naar de buurtcoaches hebben gevonden. Volgens Fivoor was de gemeente op de hoogte was van deze beslissing. Navraag door de BDD leerde, dat de verantwoordelijk ambtenaar voor de veiligheid binnen de gemeente, nog van niets wist.
Maandag 7 december heeft de gemeente met Fivoor over deze kwestie vergaderd. Naar verluidt is het een eenzijdig besluit geweest vanuit Fivoor om de buurtcoaches te willen terugtrekken uit het dorp. De gemeente is hier op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ over. Er moet nu snel een nieuw overleg komen waarin er SAMEN naar een oplossing wordt gezocht. De Burgemeester heeft twee maanden uitstel (dus tot 1 maart 2021) bedongen.
Enige dagen later stuurden deden Fivoor en Altrecht hierover een nieuwsbrief.

Daarnaast speelt nog steeds de vraag of Minister Dekker opnieuw mensen met een zedendelict gaat plaatsen bij Fivoor. Tijdens de verbindingsgroep werd medegedeeld dat minister Dekker dit, mede zou laten afhangen van de eerstvolgende vergadering van Fivoor met de gemeente.

Tenslotte zijn er vragen over de verkoop en bouwontwikkeling het WA-terrein. De projectontwikkelaar wil niet beginnen met bouwen voordat het de toezegging heeft op welke datum Fivoor van het terrein vertrekt. Eerst werd 2025 genoemd, nu zijn er geruchten over 2027. Aangezien de gebiedsvisie over het terrein in januari 2017 is vastgesteld, wordt de periode van uitstel naar de uitvoering toe een beetje lang.
Het CDA heeft er vragen over gesteld in de Raad. Deze vragen en de antwoorden zijn hieronder te vinden.

Al met al reden voor de BDD om maar weer eens in de pen te klimmen richting Minister Dekker en Burgemeester Janssen. Met het verzoek aan de Minister: “Plaats niet opnieuw zedendelinquenten in Den Dolder”, en het verzoek aan de Burgemeester om duidelijker de regie te nemen inzake de veiligheid m.b.t. Fivoor en het WA-terrein. Zie hieronder voor onze brieven.

Naar aanleiding van deze brieven heeft inmiddels ook de VVD vragen gesteld in de Raad. Zie hieronder.

Geen reacties

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.