Belangenvereniging Den Dolder –


Ontwikkelingen Vliegbasis

Zorg over uitbreiding zweefvliegen ongegrond.

In een contact tussen de Belangenvereniging en de Zweefvliegclub (Amsterdamse Club voor Zweefvliegen), waaruit blijkt dat deze club -verantwoordelijk voor de zweefvliegactiviteiten op Soesterberg-  geen enkel plan heeft tot uitbreiding en ook niet denkt dat vanuit elders een verhoging van de activiteiten aan de orde zou zijn. De BvDD heeft inmiddels een gesprek met het bestuur van de Zweefvliegclub gehad en is uitgebreid bijgepraat. Meer hierover in het volgende nummer van Dolders Nieuws van begin 2009.

In het voorstel van de herinrichting Soesterberg staat vermeld dat de bestaande zweefvliegactiviteiten mogelijk blijven. Al sinds 1946 gebruikt de ACvZ sleepvliegtuigen om zweefvliegtuigen omhoog te slepen. Zij hebben hiervoor al jaren een eigen vliegtuig in de vloot. Het sleepvliegen is dus zeker geen mogelijke uitbreiding van de activiteit maar maakt daar sinds jaar en dag al deel van uit. De ACvZ maakt tussen de 6000 en 7000 starts per jaar waarbij het aantal sleepstarts maximaal 10% van dit aantal bedraagt. De overige starts worden met de lier gemaakt. Sleepstarts zijn voor de ACvZ noodzakelijk voor de opleiding en het in stand houden van de ervaringseisen en bevoegdheden nodig voor het vliegbrevet.

De plannen die nu zijn geaccordeerd door de politiek zijn voor Zeist tot nu toe positief. Onze druk op de politiek door alle partijen geleverd, heeft hier zeker toe bijgedragen. Wij blijven als Belangenvereniging Den Dolder de ontwikkelingen (kritisch) volgen. Wij zijn overigens ook geinteresseerd  in de reactie van Provincie en  Gemeente.