Belangenvereniging Den Dolder


22 december 2020

Fivoor en Altrecht verlaten WA terrein voor 2027. Hoe nu verder met de ontwikkeling van de WA Hoeve

Katina 16:05

Fivoor en Altrecht hebben te kennen gegeven het WA terrein uiterlijk per 1 januari 2027 te verlaten.

De projectontwikkelaar die het terreinen van Altrecht kocht, stelde die eis. Deze ontwikkelaar wilde niet gaan bouwen voor er duidelijkheid over de vertrekdatum was.

Zie voor de nieuwsbrief waarin dit wordt aangekondigd

Met deze aankondiging kan de ontwikkeling van de WA Hoeve beginnen.
Eerst de Middenas, daarna het Noord- en Zuidvlak.
In de gebiedsvisie is afgesproken dat de bouw stopt als het terrein 15 miljoen euro heeft opgebracht. Met de verkoop aan de projectontwikkelaar is dat rond. Toch ontstaat nu discussie over de vraag naar de ontwikkeling van de zorgkern die pas in 2027 vrijkomt. Minder huizen op Noord en Zuid en een beetje op de zorgkern? Of gewoon extra bouwen op de zorgkern?

De gemeente heeft op raadsvragen hierover, antwoorden gegeven. Deze antwoorden zijn in vaagtaal en voor meerdere uitleg vatbaar.

16 december 2020

Visie U Ned

Katina 15:16

Op termijn tot 2040 zullen de OV knooppunten rond Utrecht onderdeel zijn van een ontwikkelplan voor goed openbaar vervoer, woningbouw etc.

Voor de doorzettende lezer de link naar het rapport Utrecht Nabij

https://programma-uned.nl/relevante+documenten/default.aspx

Dolders Nieuws 15 december 2020

Katina 14:39

Op 15 december verscheen weer een pagina met informatie van de BDD over de ontwikkelingen in Den Dolder.

Met aandacht voor de aftrap van de burgerparticipatie in het project “Nieuwe verbindingen Den Dolder” (vroeger Het Drieluik geheten) op 15 december.
Dit gaat over de herinrichting van de verkeerswegen en het centrum van en naar Den Dolder in verband met toekomstige sluiting van de spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer.

Ook aandacht voor de ontwikkelingen met betrekking tot het Bethesdaterrein en bij Fivoor.

En last but not least een uitgebreid bestuursbericht met onder andere informatie over de ontwikkeling van de WA Hoeve.

10 december 2020

Ontwikkelingen met betrekking tot het WA-terrein, Altrecht en Fivoor.

Katina 21:55

Woensdag 25 november vond weer een vergadering plaats van de Verbindingsgroep Fivoor. Het van deze verbindingsgroep is dat er meer verbinding ontstaat tussen het dorp en Fivoor, Altrecht en Reinaerde.

Daartoe wordt bij voorbeeld het speelplaatsje bij de Duivenhorst opgeknapt, (mede gefinancierd door Fivoor). Zie een eerder bericht op onze site. Ook is er een extra zitje gecreëerd op het terrein bij Fivoor, zodat bewoners van de instellingen daar kunnen chillen in plaats van bij de boom in het centrum van het dorp. Na Coronatijd hoopt men weer gezellige en leerzame bijeenkomsten voor dorpsbewoners te organiseren op het terrein van de instellingen.

Besproken werd ook dat er tijdelijk extra patiënten zijn gehuisvest bij Altrecht Den Dolder. Dit in verband met de verbouwing van een onderdeel van Altrecht in Utrecht. Altrecht deelde mede dat de verhuizing van deze patiënten soepel was verlopen.

Helaas deed Fivoor tijdens het verbindingsoverleg de schokkende mededeling dat zij heeft besloten per 1 januari 2021 de buurtcoaches terug te trekken uit het dorp. Zij komen niet meer buiten het instellingsterrein. Net nu de dorpsbewoners de weg naar de buurtcoaches hebben gevonden. Volgens Fivoor was de gemeente op de hoogte was van deze beslissing. Navraag door de BDD leerde, dat de verantwoordelijk ambtenaar voor de veiligheid binnen de gemeente, nog van niets wist.
Maandag 7 december heeft de gemeente met Fivoor over deze kwestie vergaderd. Naar verluidt is het een eenzijdig besluit geweest vanuit Fivoor om de buurtcoaches te willen terugtrekken uit het dorp. De gemeente is hier op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ over. Er moet nu snel een nieuw overleg komen waarin er SAMEN naar een oplossing wordt gezocht. De Burgemeester heeft twee maanden uitstel (dus tot 1 maart 2021) bedongen.
Enige dagen later stuurden deden Fivoor en Altrecht hierover een nieuwsbrief.

Daarnaast speelt nog steeds de vraag of Minister Dekker opnieuw mensen met een zedendelict gaat plaatsen bij Fivoor. Tijdens de verbindingsgroep werd medegedeeld dat minister Dekker dit, mede zou laten afhangen van de eerstvolgende vergadering van Fivoor met de gemeente.

Tenslotte zijn er vragen over de verkoop en bouwontwikkeling het WA-terrein. De projectontwikkelaar wil niet beginnen met bouwen voordat het de toezegging heeft op welke datum Fivoor van het terrein vertrekt. Eerst werd 2025 genoemd, nu zijn er geruchten over 2027. Aangezien de gebiedsvisie over het terrein in januari 2017 is vastgesteld, wordt de periode van uitstel naar de uitvoering toe een beetje lang.
Het CDA heeft er vragen over gesteld in de Raad. Deze vragen en de antwoorden zijn hieronder te vinden.

Al met al reden voor de BDD om maar weer eens in de pen te klimmen richting Minister Dekker en Burgemeester Janssen. Met het verzoek aan de Minister: “Plaats niet opnieuw zedendelinquenten in Den Dolder”, en het verzoek aan de Burgemeester om duidelijker de regie te nemen inzake de veiligheid m.b.t. Fivoor en het WA-terrein. Zie hieronder voor onze brieven.

Naar aanleiding van deze brieven heeft inmiddels ook de VVD vragen gesteld in de Raad. Zie hieronder.

Plan Almata terrein bekend

Katina 21:20

Op 7 december is het eindrapport van de politieacademie bekend gemaakt over de inrichting van het Almata terrein, bekend gemaakt door de gemeente.
Tot 3 januari bestaat de mogelijkheid om in te spreken.

Zie hieronder voor brief en rapport.

8 december 2020

Opknappen speeltuintje Duivenhorst.

Katina 16:36

Afgelopen woensdag is begonnen met het opknappen van het speeltuintje in de wijk Duivenhorst.

Het is een project van de gemeente Zeist , Fivoor en omwonenden.

Fivoor heeft de zwerfkeien uit het speeltuintje geadopteerd. Woensdag zijn ze overgebracht naar het terrein van de W.A. Hoeve.  Het wordt een ontmoetingsplek met daarbij een grote picknick tafel.

Het was de bedoeling dat de kinderen op een feestelijke manier de keien zouden gaan verven om er een kunstwerk van de maken. Door de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Later,  in het voorjaar van 2021, zal dat alsnog gebeuren.

Als alternatief is er nu naast de zwerfkeien een rek geplaatst.  Daarop hangen een aantal door kinderen gemaakte tekeningen.

Slotstad TV heeft opnames gemaakt voor het programma Slotstad Actueel. Dit item wordt de vanaf vrijdag 4 december om 6u uitgezonden en de komende week  dagelijks elk uur herhaald.

En het is later te zien  via YouTube.

25 oktober 2020

Open brief burgemeester in verband met Corona.

Katina 13:02

Op 15 oktober stuurde de burgemeester een open, bemoedigende brief aan de bewoners van Zeist, in verband met Corona.

Bij deze.

18 oktober 2020

Dassen op en om het Bethesdaterrein

Katina 21:34

Omwonenden van het Bethesdaterrein hebben nachtelijke video-opnames van Dassen bij het terrein en hebben bij de gemeente aandacht gevraagd voor de natuurbeschermingsregels over Dassen.

Antwoorden gemeente op raadvragen over het Bethesda terrein.

Katina 21:29

De gemeente heeft op vragen van de VVD, PvdA en Nieuw Bemocratiesch Zeist over het Bethesdaterrein antwoord gegeven.

Kort door de bocht luidt het antwoord dat de reden van een wijziging van het bestemmingsplan, niet meer te achterhalen valt en waarschijnlijk voortkomt uit een verschrijving. Maar dat het bestemmingsplan volgens de juiste procedure door de Raad geloodsd is, dus dat er nu niets meer aan te doen is en een bouwvergunning nu waarschijnlijk verleend moet worden.

Minister stelt beslissing over opnieuw plaatsen zwaardere gevallen in Fivoor Den Dolder uit.

Katina 21:22

Op onze brief van 9 september aan Minister Dekker, met het verzoek om ook na 1 oktober 2020 geen zwaardere gevallen te plaatsen in Fivoor Den Dolder (lees: geen mensen met een zedendelict als achtergrond) ontvingen wij het bericht dat de minister de beslissing nog even uitstelt.

Tot 1 december verandert het plaatsingsbeleid (geen zwaardere gevallen) in elk geval niet.