Belangenvereniging Den Dolder


25 oktober 2020

Open brief burgemeester in verband met Corona.

Katina 13:02

Op 15 oktober stuurde de burgemeester een open, bemoedigende brief aan de bewoners van Zeist, in verband met Corona.

Bij deze.

18 oktober 2020

Dassen op en om het Bethesdaterrein

Katina 21:34

Omwonenden van het Bethesdaterrein hebben nachtelijke video-opnames van Dassen bij het terrein en hebben bij de gemeente aandacht gevraagd voor de natuurbeschermingsregels over Dassen.

Antwoorden gemeente op raadvragen over het Bethesda terrein.

Katina 21:29

De gemeente heeft op vragen van de VVD, PvdA en Nieuw Bemocratiesch Zeist over het Bethesdaterrein antwoord gegeven.

Kort door de bocht luidt het antwoord dat de reden van een wijziging van het bestemmingsplan, niet meer te achterhalen valt en waarschijnlijk voortkomt uit een verschrijving. Maar dat het bestemmingsplan volgens de juiste procedure door de Raad geloodsd is, dus dat er nu niets meer aan te doen is en een bouwvergunning nu waarschijnlijk verleend moet worden.

Minister stelt beslissing over opnieuw plaatsen zwaardere gevallen in Fivoor Den Dolder uit.

Katina 21:22

Op onze brief van 9 september aan Minister Dekker, met het verzoek om ook na 1 oktober 2020 geen zwaardere gevallen te plaatsen in Fivoor Den Dolder (lees: geen mensen met een zedendelict als achtergrond) ontvingen wij het bericht dat de minister de beslissing nog even uitstelt.

Tot 1 december verandert het plaatsingsbeleid (geen zwaardere gevallen) in elk geval niet.

7 september 2020

Nieuwsbrief WA hoeve

Katina 11:20

Begin september stuurde Altrecht een nieuwsbrief met daarin onder andere de ontwikkelingen rond de bouwplannen van de WA Hoeve en
positieve plannen en acties om meer verbinding tussen de WA Hoeve en het dorp tot stand te brengen.

Bij deze de link naar de brief.
https://mailchi.mp/fed8e1255a12/nieuwsbrief-wa-hoeve-december-2019-alle-informatie-op-n-plek-1636608?e=6fd78c25b4


Beantwoording Raadvragen Bethesdaterrein

Katina 11:12

Bij schrijven van 23 juni 2020 zijn de raadsvragen over de gang van zaken rond de wijziging van het bestemmingsplan van het bethesdaterrein beantwoord.
De antwoorden zijn nog niet erg verhelderend en concreet.

16 juni 2020

Verzoek in de Raad om voortgang overleg met bewoners over verkeersituatie in Den Dolder ivm Drieluik

Katina 10:00

De Raad heeft B&W verzocht om tempo te houden op het dossier verkeerssituatie in Den Dolder, in verband met toekomstige afsluiting spoor voor gemotoriseerd verkeer (Drieluik dossier)

Er was toegezegd dat er uitgebreid overleg zou plaatsvinden tussen het gemeentebestuur en de bewoners over de te treffen maatregelen.voorzieningen/herinrichting dorp ten gevolgen van deze sluiting. Graag het tempo erin houden.

Lees de brief hier:

Bethesdaterrein raadsvergadering 14 mei 2020

Katina 09:52

Op 14 mei 2020 is in de Raad een motie besproken om, voor verdere stappen in het dossier “Bethesdaterrein” eerst eens een verkeersonderzoek te doen over de golgen van debouw van 122 woon/zorgeenheden voor het verkeer op de Palzerweg.

Want we zitten ook met de afsluiting van het spoort en de provincie die in al zijn wijsheid een snelfietsroute over de Paltzerweg heeft verordonneerd.

Na een boeiend discussie is de motie uiteindelijk ingetrokken maar heeft de wethouder toegezegd (eindelijk) eens met de tukken te komen rond de “koude”omzetting van het bestemmingsplan indertijd., die bij nader inzien geen koude omzetting was, plus alle stukken sindsdien. En de toezegging om te onderzoeken wat het zou kosten als er nu weer een nieuw bestemmingsplan zou worden gemaakt. Kortom: Er lijkt eindelijk ruimte voor discussie. Daarna is de motie ingetrokken om eventueel tzt weer te worden ingediend.

Kijk en luister hier: minuut 0.40 t/m 1.16
https://www.youtube.com/watch?v=aTgg8I1O7go

in aansluiting hierop is door de PvdA aan B&W verzocht om een grote informatiebijeenkomst over het Bethesda terrein te organiseren.

15 mei 2020

Dolders nieuws13 mei 2020

Katina 14:42

13 mei heeft de belangenvereniging weer Dolsders Nieuws gepubliceerd in de Stadspers.

In de vorige stadspers berichtten wij over een brief die wij naar de minister hadden gestuurd met het verzoek om zijn toezegging tot 1 april 2020  geen zware gevallen te plaatsten in Den Dolder voor te zetten. De minister heeft naar aanleiding van onze brief aangegeven dit beleid in elk geval tot 1 oktober voort te zetten.

In die berichtgeving is een storende fout geslopen, waarvan Fivoor en het ministerie ons gevraagd hebben die te herstellen.
Wij gingen er vanuit dat er de laatste tijd in Den Dolder uitsluitend mensen werden behandeld vanuit vermogensdelicten, maar niet vanuit gewelds- of zedendelicten. Dit hadden wij zo begrepen in de mondelinge communicaties. Dit is onjuist. Een flink deel van de mensen  die zijn opgenomen bij Fivoor Den Dolder worden wel degelijk behandeld voor geweldsdelicten. Dit is te vinden op de site van Fivoor. Omdat wij best schrokken van dit bericht hebben we precies uitgezocht hoe het zat en de feiten allemaal nog eens op een rijtje gezet in deze uitgave van Dolders Nieuws.

Daarnaast volop aandacht voor de dodenherdenking. In Coronatijd, zonder publiek, extra stil en indrukwekkend.

Lees hier het nieuws

5 mei 2020

Dodenherdenking 4 mei 2020

Katina 11:37

De dodenherdenking van dit jaar stiller en indrukwekkender dan ooit aangezien er, in verband met het Coronavirus, behalve de kransleggers, niemand aanwezig was. Gelukkig was alles via de digitale weg te volgen.

En bij de bevrijdingsbank Den Dolder