Belangenvereniging Den Dolder –


18 juli 2010

Plan afsluiting Paduaweg thv Marterlaan

Category: Gemeente Zeist over DD,Verkeer – Belangenvereniging Den Dolder – 16:54

De Belangenvereniging heeft tegen dit besluit inmiddels een bezwaarschrift ingediend. De tekst van dit stuk is op deze site beschikbaar: Lees meer >>>

In dit verband is het welicht goed om te verduidelijken dat de Belangenvereniging Den Dolder er niet is ter onvoorwaardelijke ondersteuning van specifieke en dus beperkte belangen van bepaalde buurtbewoners of andere groeperingen. Zij ondersteunt juist dat buurtbelangen en andere zorgen met kracht onder de aandacht van de Gemeente worden gebracht en dat deze dan ook worden gehoord. De Gemeente zal dan in haar afwegingen op een begipvolle en professionele wijze met dergelijke en andere wellicht tegengestelde belangen moeten omgaan. Maar uiteindelijk is het haar opdracht in zorgvuldige afweging te beslissen. Kortom de Belangenvereniging Den Dolder heeft een algemeen karakter ten behoeve van ons dorp en is steeds bezig om de kwaliteit van het lokale democratische proces in relatie tot de Gemeente te bevorderen.

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.