Belangenvereniging Den Dolder –


Schreuder vd Kolklaan

Nieuwbouw De Boschrand toch van start

Op verzoek van de Bosrand BV heeft er een overleg met de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. over de door de gemeente verleende bouwvergunning voor de 25 villa’s plaatsgevonden. Zij zijn daarbij tegemoet gekomen aan de voorwaarde van de Stichting, dat hier een ecologische corridor met een breedte van minimaal 100 m in stand zou moeten blijven. Dat betekent dat zij uiteindelijk de 3 villa’s die in de betreffende ecologische corridor waren gepland niet zullen bouwen. Wel zal de reeds aangelegde toegangsweg tot de wijk vanaf de Pleinslaan worden gehandhaafd. Op basis van de overeenkomst die op papier is vastgelegd heeft de Stichting haar beroepschrift, dat door de rechtbank vanwege een procedurefout ter behandeling als bezwaarschrift naar de gemeente was doorgezonden, ingetrokken. Belangrijkste reden dat de Stichting akkoord is gegaan is overigens dat de plek waar de bosvilla’s waren geprojecteerd in het Streekplan 2005-2015 door de provincie binnen de rode contour waren geplaatst.
Minstens een jaar vertraging voor ‘De Bosrand’

De huizenbouw voor 25 (grotendeels) vrijstaande villa’s op de hoek Schroeder van der Kolklaan en Pleineslaan ligt, al geruime tijd stil. Het bos is gekapt en er is wat gegraven maar verder gebeurt er niets.
De Stichting Milieuzorg Zeist heeft beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de door de gemeente verleende bouwvergunning van de 25 villa’s. De rechter heeft recentelijk uitspraak gedaan en daarbij aangegeven, dat door een procedurefout van de gemeente, zij het ingediende beroep eerst als een ingekomen bezwaarschrift dient te behandelen.
Op 5 juni a.s. heeft hierover een hoorzitting plaats gevonden.

Bos weg, huizen komen er niet. Minstens een jaar vertraging
Het wachten is nu op het advies van de bezwarencommissie. Maar wat de gemeente ook zal besluiten, de Stichting Milieuzorg Zeist zal daartegen in ieder geval weer beroep aantekenen om de hier aanwezige ecologische corridor te beschermen. Dit houdt in dat er minimaal een boszone met een breedte van 100 meter (gebaseerd op de gidssoort boommarter) in stand dient te blijven.
Er is geen bouwstop, dus de ontwikkelaar kan verder bouwen en ondertussen wachten op een bouwvergunning. Maar dan neemt hij samen met de kopers een aanzienlijk risico. Op dit moment ziet het er naar uit dat de vertraging in ieder geval een jaar zal zijn. En als het beroep naar de Raad van State gaat, dan zou de vertraging tot aan 2010 duren. Pas daarna zou er eventueel een onherroepelijke bouwvergunning afgegeven kunnen worden. Dit alles terwijl het bos alweer geruime tijd geleden gekapt is.