Belangenvereniging Den Dolder –


26 februari 2014

Stankoverlast aan de Schröder van der Kolklaan

Category: Natuur en groen,Publicaties Stadspers – Belangenvereniging Den Dolder – 13:03

Al maanden heerst er weer ernstige stankoverlast aan de Schröder van der Kolklaan en omgeving. Niet alleen in de straat,  maar nu ook weer in de huizen. Een herhaling van de problematiek van een paar jaar geleden. De  belangenvereniging heeft maandenlang bij de   gemeente aangedrongen op actie en tientallen buurtbewoners hebben hebben zich bij de Gemeente beklaagd. Pas nadat de belangenvereniging een zware ultimatieve mail aan de Gemeente stuurde en publiciteit werd gezocht in het AD/UN, kwam er enige beweging. De Gemeente had eindelijk de moed om de burger tenminste te informeren hoe ze met dit probleem omgaat. Men is beweerdelijk afhankelijk van de ODRU, de Omgevingsdienst regio Utrecht.  Dit is een nieuw overkoepelend orgaan van (een deel van) de gemeentes in de provincie Utrecht op het terrein van millieu. Deze dienst heeft mede namens de Gemeente Zeist een brief gechreven aan de bewoners, waarin wordt verzocht om stankoverlast direct te melden en mee te helpen de oorzaak op te speuren.   Zie de ODRU  brief  >>>>>>

Het ligt nogal voor de hand om de bron van de stank net als een paar jaar geleden bij de REMIA te zoeken.  Het is dan ook zeer begrijpelijk dat ook de REMIA   een helder bericht  in de getroffen  buurt heeft verspreid.   Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de Remia zich  in 2008 heeft verzet tegen het verwijderen van haar eigen afzonderijke riool om in plaats daarvan  te moeten lozen op het gemeenschappelijke riool.  Zij heeft de Gemeente indertijd uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de risico’s.  Zie de Remia brief >>>>>.

 

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.