Belangenvereniging Den Dolder –


20 maart 2018

Uitnodiging ALV van de Belangenvereniging Den Dolder

Category: Activiteiten,Bestuursverslagen – Richard van Oeffel – 22:32

Graag willen wij u allen uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Belangenvereniging Den Dolder op vrijdag 18 mei in de sociaal cultureel centrum De Kameel aan Dolderseweg 167, aanvang 20:00 uur. De agenda volgt.

Bestuur van de Belangenvereniging Den Dolder

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.