Belangenvereniging Den Dolder –


Wijkvisie

In 2006 konden we als bewoners onze visies uitwisselen en opschrijven in de Wijkvisie Den Dolder. Die Wijkvisie is intussen behandeld in de gemeenteraad en overgenomen, met uitzondering van onze visie op de woningbouw, het belangrijkste stuk. Jammer, maar niet geheel onverwacht. We blijven alert.

Positief resultaat van de Wijkvisie is dat we op een breed terrein van Dolderse zaken met elkaar in gesprek zijn geraakt. Veel bewoners zijn geïnteresseerd in een vervolg. Daarom is het initiatief ontstaan een belangenvereniging voor Den Dolder op te richten om onze gemeenschappelijke belangen beter te kunnen behartigen. Bent u al lid? Meld u aan!.

Download hier de gehele Wijkvisie (PDF)