Belangenvereniging Den Dolder –


28 november 2022

Zienswijze BDD in verband met routekaart nieuwe energie

Category: Geen categorie – Katina – 10:55

We hebben een zienswijze ingediend over de geactualiseerde ‘Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist’ van november 2022. De Routekaart gaat over de ambities die de gemeente Zeist heeft op het gebied van duurzaamheid en schone energie. We steunen het grootste deel van de doelen en uitgangspunten hierin. We hebben moeite met de genoemde optie om restwarmte te benutten voor een warmtenet voor woningen of bedrijven vanuit de Remia fabriek, die midden in het dorp staat. Deze optie wordt als weinig kansrijk gezien maar toch 10 keer genoemd in het document, en dat vinden we bezwaarlijk. De Remia fabriek past in onze ogen steeds minder goed in de steeds dichter bevolkte omgeving van Den Dolder. Langdurige investeringen moet je dan niet willen.

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.