Belangenvereniging Den Dolder –


19 februari 2023

Zienswijze tegen wijziging kaart wat wel en geen bebouwde kom is, in de zin van de Wet Natuurbescherming.

Category: Geen categorie – Katina – 11:44

Het begrip bebouwde kom komt in vele wetten voor. En steeds betekent het net even iets anders. Zo is er ook het begrip Bebouwde Kom in de Wet Natuurbescherming. In die wet betekent het begrip Bebouwde Kom, dat de gemeente over kapvergunningen gaat en niet de provincie. Wat bebouwde kom is, een wat niet staat op een kaart. De gemeente Zeist wil de deze kaart nu herzien vanwege actualisatie (updaten) en digitalisering. Daarmee verandert de kaart ook. Dit houdt voor Den Dolder in dat een groot deel van de WA Hoeve op de nieuwe kaart ‘binnen de bebouwde kom’ komt te liggen, terwijl het er nu nog buiten ligt. Dat betekent dat het in principe veel makkelijker wordt om bomen te kappen (en niet te compenseren). Omdat er flinke woningbouwplannen zijn in dit gebied zou dit wellicht ten koste kunnen gaan van de natuur en de hoeveelheid bomen. We hebben een zienswijze tegen deze wijziging van de kaart geschreven en daarin bezwaar geuit tegen het moment van aanpassing van de kaart. Wij stellen voor voor dit pas te doen nadat de bestemmingsplannen voor woningbouw in het gebied zijn vastgesteld en niet op voorhand al.

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.